Види прибутку – валовий, операційний і чистий

У попередньому розділі ми розглянули узагальнене поняття прибутку. Загальна формула її розрахунку така:

П = ΣД – ΣР

Де:

    П – прибуток, Д – дохід (а ΣД – означає сумарні доходи за звітний період), Р – витрата (а ΣД – сумарні витрати за той же період).

В економічній науці прийнято розширене тлумачення прибутку, в залежності від аспектів, в розрізі яких розглядається цей термін. Далі проаналізуємо найбільш часто використовувані для аналізу види прибутку.

Валовий прибуток

При обчисленні валового прибутку (Пв) враховуються тільки витрати на здійснення робочого процесу (Ррп).

Отже:

Пв = ΣД – ΣРрп

Згадаймо приклад про ІП Іванова: Пв від продажу 1 пиріжка = (ціна пиріжка) – (собівартість пиріжка). У собівартість (витрати на виготовлення) включені: оренда, зарплата, сировину, комунальні послуги.

Якщо ціна пиріжка = 20 рублів, а собівартість = 10 грн, то валовий прибуток від продажу 1 пиріжка становить 10 грн. При продажу 36000 пиріжків на рік (по 3000 штук в місяць) Пв = 36000 х 10 = 360000 (грн.).

Показник валового прибутку використовується для аналізу рентабельності (вигідності) кожного з напрямків бізнесу, якщо їх у підприємця кілька.

Також використовується банками при розгляді заявки юридичної особи на кредит (що це?) Як показник його кредитоспроможності, тому валовий прибуток ще називають банківської.

Операційна

Операційний прибуток (По) – це різниця між валовим прибутком (Пв) і операційними витратами (Ро).

До таких належать додаткові витрати на забезпечення основної діяльності компанії, але відмінні від витрат, що формують собівартість готової продукції.

Якщо розглядати приклад з пекарнею ІП Іванова, то в його діяльності операційними витратами буде зарплата продавцеві (10000 грн. На місяць, 120000 – у рік), частково комунальні витрати (які не пов’язані з процесом виробництва) (2000 грн. На місяць, 24000 в рік), одноразові паперові пакети і стаканчики (1000 грн. на місяць, 12000 на рік).

Формула обчислення операційного прибутку:

За = Пв – ΣРо

Стосовно нашого прикладу: За = 360000 (розраховували в розділі “Валовий прибуток”) – (120000 + 24000 + 12000) = 360000 – 156000 = 204000 (грн.).

Є відмінний короткий ролик, що пояснює різницю між валовий, операційної та чистим прибутком (про останню мова піде нижче):

Чистий прибуток

При розрахунку чистого прибутку враховуються всі можливі витрати, які мали місце при виготовленні товару.

Чистий прибуток (Пч) – це сумарний дохід від бізнесу (Д) за вирахуванням всіх явних витрат (Ря). До таких належать: витрати на виробництво, податок на прибуток, виплата кредитів, відрахування на розвиток бізнесу, представницькі витрати і т. Д. Отже:

Пч = ΣД – ΣРя

Повернемося до ІП Іванову: собівартість пиріжка = 10 грн., Інші витрати становлять 2 рубля на пиріжок. Отже, Пч від продажу 1 пиріжка становить: 20 – (10 + 2) = 8 (грн.). При продажу 36000 пиріжків на рік: Пч = 36000 х 8 = 288000 (грн.).

Чистий прибуток використовується в формуванні бухгалтерського балансу, при нарахуванні дивідендів (що це таке?) Інвесторам (хто це?). Це головний показник ефективності господарської діяльності комерційної компанії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Види прибутку – валовий, операційний і чистий