Що таке валентність

Валентність – це властивості атомів одного хімічного елемента приєднувати певне число атомів іншого.
Це поняття було введено в хімію в 1853 р англійським хіміком-органіком Франкленд для обгрунтування кількісних отнощенію атомів елементів у хімічних сполуках. Розвиток вчення про валентності у великій мірі пов’язано з відкриттям Д. І. Менделєєвим періодичного закону. Їм було встановлено зв’язок між валентністю елемента і його положенням в періодичній системі, введено поняття про змінної валентності. Вчення про будову атомів і молекул сприяло розробці електронної теорії валентності.
Для розрахунків, для складання формул речовин неоходімо знати кількісні співвідношення атомів різних елементів, в яких вони з’єднуються. Валентність показує, зі скількома атомами одновалентного елемента з’єднується атом даного елемента.
Одновалентними вважають всі елементи, атоми яких у двохелементних з’єднаннях завжди пов’язані з одним атомом іншого елемента. Прімером одновалентного елемента є водень. Тому вважається, що валентність елемента вказує на те, зі скількома атомами водню з’єднаний один атом розглянутого елемента. Наприклад: у HCl хлор-одновалентен, в H2O кисень-двовалентний, в NH3 азот-трьохвалентний.
Водневі сполуки відомі не для всіх елементів, але майже всі елементи утворюють сполуки з киснем О. Кисень вважається завжди двовалентних.

Таблиця постійних валентностей.

Валентності Елементи

IH, Na, Li, K, Rb, Cs
IIO, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd
IIIB, Al, Ga, In

Використовуючи валентності можна скласти формулу сполуки.
Хімічна формула-це умовна запис складу речовини у вигляді хімічних знаків та індексів.
Наприклад: H2O-формула води, де Н і О-хімічні знаки елементів, 2-індекс, який показує число атомів даного елемента, що входять до складу молекули води.
При назві речовин зі змінною валентністю обов’язково вказується його валентність, яка ставиться в дужки. Наприклад, Р2О5- оксид фосфору (V).

Складання формул за валентністю.

Повчимося складати формули для бінарних сполук (складаються з двох хімічних елементів). Існує правило, що число валентностей у одного хімічного елемента дорівнює числу валентностей в іншого. Розглянемо на прикладі утворення молекули, що складається з фосфору і кисню.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Що таке валентність