Будова і властивості органічних речовин

Органічними речовинами (за тим невеликим винятком, про який йшлося вище) є хімічні сполуки, що містять у своїй молекулі вуглець. Крім нього, до складу органічних сполук майже завжди входить водень, часто кисень, азот, сірка і фосфор, а іноді і багато інших елементів, включаючи різні метали. Органічні речовини входять до складу всіх живих організмів і постійно в них утворюються. Раніше вважали, що утворення цих сполук взагалі неможливо без участі живих організмів, звідси і відбулася їх назва. Дійсно, в неживій природі ці речовини утворюються рідко і в невеликих кількостях, тому їх або витягують з організмів, або отримують шляхом складного хімічного синтезу.
Для того щоб правильно уявляти собі формули органічних сполук, слід мати на увазі, що атом вуглецю в них завжди четирехвалентен, водень – одновалентен, кисень має валентність два, азот – три, а фосфор – п’ять. Вперше теорію будови органічних речовин запропонував в 1861 р російський хімік Олександр Михайлович Бутлеров (1828-1886). У той час ще нічого не було відомо про будову атома та електронних оболонках, але на підставі експериментальних даних німецьким хіміком Фрідріхом Кекуле (1829-1896) була висловлена ​​думка про те, що атом кожного елемента має деяким числом “одиниць спорідненості” з іншими атомами. Ф. Кекуле вдалося встановити валентності сірки, вуглецю і водню.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Будова і властивості органічних речовин