З’єднання марганцю (II)

У ступені окислення +2 для марганцю характерні оксид, гідроксид і солі.

Оксид марганцю (II) MnO – кристалічна речовина сіро-зеленого кольору, утворює дві поліморфні модифікації: кубічну і гексагональну, володіє напівпровідниковими властивостями.

Проявляє переважно основні властивості. З водою і розчинами лугів не взаємодіє, в кислотах розчиняється, утворюючи солі марганцю (II) і воду:

MnO + 2HCl = MnCl2 + H2O.

При сплаві з лугами в надлишку кисню утворює гіпоманганати:

4MnO + 12NaOH + 3O2 = 4Na3MnO4 + 6H2O.

Утворюється при термічному розкладанні гідроксиду марганцю (II) і солей в інертному атмосфері:

Mn (OH) 2 = MnO + H2O;

MnCO3 = MnO + CO2.

Проявляє відновні властивості.

Гідроксид марганцю (II) Mn (OH) 2 – речовина білого кольору, погано розчинна у воді, підстава середньої сили, проявляє переважно основні властивості, легко розчиняється в кислотах:

Mn (OH) 2 + H2SO4 = MnSO4 + 2H2O;

При звичайних умовах з водними розчинами лугів не взаємодіє, при тривалому нагріванні можливе утворення гескагідроксоманганата (II):

Mn (OH) 2 + 4NaOH = Na4 [Mn (OH) 6].

На повітрі швидко окислюється:

2Mn (OH) 2 + O2 = 2MnO2 + 2H2O.

Проявляє відновні властивості.

Виходить при взаємодії солей марганцю (II) з розчинами лугів:

Mn (NO3) 2 + 2NaOH = Mn (OH) 2 + 2NaNO3.

Солі марганцю (II). Марганець (II) утворює солі з багатьма анионами, багато з них добре розчиняються у воді, утворюючи розчини рожевого кольору. Мало розчинні сульфід, карбонат і ортофосфат марганцю (II). Виявляють всі властивості солей, в розчині гидролизуют.

Мають відновні властивості. У лужному середовищі окислюються до манганатов – похідних марганцю (VI):

MnSO4 + 2Br2 + 8KOH = K2MnO4 + 4KBr + Na2SO4 + 4H2O;

В кислому – до марганцю (VII):

2MnSO4 + 5PbO2 + 6HNO3 = 2HMnO4 + 3Pb (NO3) 2 + 2PbSO4 + 2H2O.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

З’єднання марганцю (II)