Провідні чинники розвитку людини як особистості

Щоб детально розглянути вплив певних факторів на розвиток особистості, необхідно розібрати кожен з них окремо сформулювавши чітке і відповідну ухвалу.

Основні поняття

Розвиток особистості в загальному розумінні є складним біосоціальним процесом, якому супроводжує якісні та кількісні перетворення.

Спадковість – перенесення від покоління до покоління видових особливостей і черговості їх розвитку, де головною одиницею передачі цієї інформації є ген.

Середовище – ще один провідний чинник розвитку, який розуміється як сукупність зовнішніх обставин, що впливають на розвиток людини.

Середовище за цьому може розглядатися як самостійний елемент впливу, або компонент системи, особливим чином який впливає на розвиток. Наприклад, розглядають інформаційну, географічну або соціальне середовище в окремо.

Виховання – розглядається як цілеспрямований процес формування і перетворення особистості.

Базою процесу виховання є свідомість людини, тобто виховання вимагає безпосередньої участі особистості. Середовище, виховання і біологічна спадковість, як чинники розвитку особистості, повинні бути розглянуті окремо, що допоможе сформувати чітку картину впливу цих елементів на індивіда.

Спадковість

Спадковість відноситься до групи біологічних факторів, які безпосередньо впливають на розвиток особистості людини. Структуру цього елемента можна наочно зобразити в схематичне формі:

Як можна зрозуміти з ілюстрації спадковість формується з декількох чинників. Отже, слід розібрати кожен складовий елемент окремо, що допоможе сформулювати висновки.

Анатомо-фізіологічна структура

Під її впливом закладаються базові здатності мови і мислення індивіда. Сюди також включають прямоходіння і інші ознаки виду.

Задатки

За своєю природою є частиною анатомо-фізіологічної системи, але все ж з окремим значенням для розвитку. Задатки – це передумови розвитку здібностей. Від цих властивостей нервової системи залежить рівень працездатності, увагу, швидкість утворення зв’язків. З групи прийнято виділяти специфічні задатки до того чи іншого виду діяльності. Наприклад, до музики, танців, спорту, математики, мов і так далі. Однак, за відсутності сприятливих зовнішніх умов і занять по якомусь напрямку, здібності не зможуть розвинутися, навіть якщо існує схильність у вигляді задатків. Але в разі створення необхідних умов розвитку і систематичних занять обраним видом діяльності особистість може досягти вищого рівня розвитку здібностей – це талант і геніальність.

Аномалії у розвитку

Тут маються на увазі успадковані генетичні захворювання або ж схильності до них. Нерідко даний елемент розглядається як провідний чинник, що впливає на розвиток особистості.

Особливості нервової системи

Процеси в нервовій системі організму формують типи нервової діяльності, є біологічним фактором і впливають на формування спадковості.

Фізіологічні особливості

Цей фактор також передається від покоління до покоління. Під фізіологічними особливостями прийнято розглядати групу крові, швидкість обміну речовин і інші.

Фізичні особливості

Також успадковані якості особистості. До групи переданих у спадок фізичних якостей входить колір волосся, расові ознаки, основні риси обличчя і статуру.

Різні дослідники все ще сперечаються про ймовірність передачі моральних якостей у спадок. В рамках вітчизняної педагогіки прийнято розглядати моральні якості особистості як результат взаємодії із зовнішнім середовищем, а не успадковані генетично ознака. Дане припущення знаходить підтвердження в дослідженнях геному людини. Вдалося виявити відсутність генів агресії, зла, добра і інших, так званих “моральних” генів. Однак західна педагогіка має на цей рахунок зворотне думку. Там прийнято вважати моральність частиною спадковості, що пояснюється наявністю інстинктів.

Середовище

Середовище, а саме зовнішні умови впливу на розвиток особистості, є соціальним фактором. Даний фактор був недооцінений прихильниками концепції біологічного розвитку індивіда. Середовище включає в себе кілька складових, в тій чи іншій мірі впливають на особистість і її формування:

    Соціальна. Національно-етнічна. Географічна. Шкільна. Сімейно-родинна. Культурна. Релігійна. Матеріально-економічна та інші.

Також середовище може бути розділена на три основні групи:

Багато дослідників задаються питанням, що формує особистість, спадковість або середовище, але єдино правильним рішенням буде визначення цих двох факторів як взаємопов’язаних. Середовище своєю суттю є реальною дійсністю, в якій відбувається формування людської особистості. Відзначається, що в дитячому віці особливе значення має сімейно-родинна, домашня і навколишнє середовище. Під впливом цих факторів закладаються базові моральні і соціальні якості індивіда.

Найменш вивченою на сьогодні є штучно створене середовище проживання і її ступінь впливу на людину до кінця не визначена. Також не заперечується важливість цього середовища в сучасному суспільстві.

Вивчаючи середовищної фактор впливу на становлення особистості людини, враховується не тільки ступінь і характер впливу зовнішніх обставин, але і рівень активності самого індивіда, його реакція на ті, чи інші обставини.

Формування стійкості особистості до негативних зовнішніх впливів позитивно позначається на розвитку в цілому. Виходячи з цього, ще одним провідним фактором у становленні людини як особистості є виховання, яке вимагає більш детального розгляду.

Виховання

Виховання виконує особливу роль в процесі формування особистості людини. Воно дозволяє згладити негативний вплив двох інших формують факторів. Основними функціями виховання є:

    Виявлення задатків, обумовлених спадковістю і їх подальше вдосконалення. Формування спеціальних здібностей для подальшого їх застосування у всіх життєвих сферах. Організація і реалізація на практиці навчально-виховної діяльності. Вплив на соціальні умови, згладжування негативного впливу середовища. Застосування і зміцнення позитивних чинників в процесі розвитку і становлення особистості.

У процесі виховання важливо враховувати рівні розвитку, запропоновані в теорії Л. С. Виготського. дитина має бути підготовлений до певного виховного впливу. Необхідно чітко визначити зону найближчого і активного розвитку, т. Е. “Зараз” і “скоро”. Так виховання отримати структуроване, послідовне напрямок і дозволить домогтися максимального рівня розвитку особистості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Провідні чинники розвитку людини як особистості