Контрольна робота за темою “Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.” – ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ

Мета – формувати компетентності: Предметні (систематизовані й узагальнені знання про особливості драматургії порубіжжя ХІХ-ХХ ст.; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; культуру писемного мовлення; аналітичне мислення; естетичний смак); Ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їхнього оцінювання

2. виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Символом чого у драмі М. Метерлінка є Синій птах? (Символом щастя.)

2. Як М. Метерлінк називав свій театр? (Театр мовчання.)

3. Хто за професією батько Тільтіля й Мітіль? (Дроворуб.)

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. У якій країні діти дізнаються про моральний обов’язок перед тими, хто пішов із життя? (У Країні Спогадів.)

5. Що вразило Тільтіля у Палаці Ночі, коли він зазирнув за двері таємниць? (Створіння без очей.)

6. Як можна назвати зміни, що відбулися з Тільтілем та Мітіль після повернення з подорожі? (Прозріння.)

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Дайте визначення драми-феєрії. (Драма-феєрія – один із жанрових різновидів драми. Для цього виду характерний фантастично-казковий сюжет, де поряд із людьми діють створені уявою письменника фантастично-міфічні істоти. Сценічна дія феєрії відзначається використанням сценічних ефектів та трюків.)

8. Зазначте тему драми М. Метерлінка “Синій птах”. (Пошуки щастя героями твору, сенс буття людини.)

9. За допомогою якого прийому М. Метерлінк у драмі “Синій птах” розкриває характери, почуття тварин, предметів, рослин? (За допомогою олюднення.)

Високий рівень (максимально – 3 бали)

10. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на одне із запитань (за вибором учнів).

А) Які людські цінності вчить поважати твір М. Метерлінка “Синій птах”?

Б) Схарактеризуйте Блаженства. які Блаженства відкривають дітям очі на розуміння сенсу буття, розуміння світу?

В) Розкрийте особливості драматургії А. П. Чехова.

II варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Зазначте жанр казки М. Метерлінка “Синій птах”. (Драма.)

2. Назвіть причину хвороби доньки феї Берилюни. (Вона хоче бути щасливою.)

3. Як потрапляють на Землю діти з Царства Майбутнього? (На зірках, що падають.)

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Хто з героїв драми “Синій птах” проголосив гімн людині? (Пес.)

5. На думку Кота, це “єдині володарі світу” до появи людини. (Вода й Вогонь.)

6. За допомогою чого Тільтіль зміг побачити Душі речей, що його оточують? (Чарівного зеленого капелюшка з чудовим діамантом, який подарувала фея.)

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Завершіть речення: “Твір М. Метерлінка “Синій птах” – … (Драма-феєрія)”.

8. Зазначте ідею драми М. Метерлінка “Синій птах”. (Життя саме по собі вже є щастям; сонце й життя сильніші за смерть; завжди щасливий той, хто дарує щастя іншим.)

9. Що у п’єсі М. Метерлінка символізує образ Душі Світла? (Моральну мітку людства.)

Високий рівень (максимально – 3 бали)

10. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на одне із запитань (за вибором учнів).

А) Якою є позиція М. Метерлінка щодо здатності людини пізнавати світ?

Б) Сформулюйте тезами основні положення філософії людини у творі М. Метерлінка.

В) Схарактеризуйте особливості “нової драми”. Чим “нова драма” відрізняється від класичного театру?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося…”;

■ “Найскладнішим для мене було…”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне: Для всіх – прочитати роман “Повітряні змії” Ромена Гарі; Індивідуальне (2-3 учні) – підготувати повідомлення про життя та творчість Ромена Гарі, загальний огляд твору “Повітряні змії”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Контрольна робота за темою “Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.” – ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ