Контрольна робота за темою “Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.” – США – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ

Мета – формувати компетентності: Предметні (систематизовані й узагальнені знання про поезію пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.; творчі здібності; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); Ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їх оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Автор вірша “Silentium”:

А) Ф. І. Тютчев;

Б) В. Вітмен;

В) А. А. Фет.

2. Він тільки в зрілі роки повернув собі прізвище батька:

А) Ф. І. Тютчев;

Б) В. Вітмен;

В) А. А. Фет.

3. Програмовий твір В. Вітмена:

А) “Для тебе, о Демократіє”;

Б) “О Капітане! Мій Капітане!”;

В) “Пісня про себе”.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Елементи імпресіонізму характерні для творчості поета ХІХ ст.:

А) Ф. І. Тютчева;

Б) В. Вітмена;

В) А. А. Фета.

5. Ф. І. Тютчев присвятив вірш “Іще горять в душі бажання…”:

А) своїй нездійсненній мрії;

Б) новому коханню;

В) пам’яті померлої дружини.

6. Першу збірку В. Вітмена “Листя трави”:

А) узагалі не помітили;

Б) підносили до небес;

В) підтримали одиниці.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1,5 бала)

7. На вашу думку, яку роль відіграють незакінчені синтаксичні конструкції у поезії А. А. Фета “Шепіт, ніжний звук зітхання…”?

8. Завершіть речення: “Вітменівський каталог – це…”.

Високий рівень (максимально – 3 бали)

9. Виконати одне із завдань відкритої форми (за вибором учнів):

А) написати твір “Моє ставлення до поезії Волта Вітмена”;

Б) схарактеризувати ознаки поезії “чистого мистецтва” та творчість найвідоміших її представників.

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Автор вірша “Шепіт, ніжний звук зітхання…”:

А) Ф. Тютчев;

Б) В. Вітмен;

В) А. А. Фет.

2. “Silentium” Ф. І. Тютчева належить до лірики:

А) філософської;

Б) пейзажної;

В) любовної.

3. Волт Вітмен віддавав перевагу:

А) гекзаметру;

Б) верлібру;

В) двохстопному ямбу.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Митець, який у 20 років видав збірку “Ліричний пантеон”, що привернула увагу критики:

А) В. Вітмен;

Б) А. А. Фет;

В) Ф. І. Тютчев.

5. Поєднував творчість із дипломатичною місією:

А) А. А. Фет;

Б) Ф. І. Тютчев;

В) В. Вітмен.

6. В. Вітмен присвятив вірш “О Капітане! Мій Капітане!”:

А) батькові;

Б) президентові Лінкольну;

В) своєму другові, капітану корабля.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1,5 бала)

7. Схарактеризуйте ознаки романтизму в літературі.

8. Назвіть провідні теми й мотиви збірки В. Вітмена “Листя трави”.

Високий рівень (максимально – 3 бали)

9. Виконати одне із завдань відкритої форми (за вибором учнів):

А) написати твір “Мої роздуми над сторінками поезії”;

Б) схарактеризувати новаторство й неповторність поезії В. Вітмена.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося…”;

■ “Найскладнішим для мене було…”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене із всесвітньої історії про Францію ХІХ ст., Французьку революцію, Наполеона Бонапарта; із теорії літератури – про роман як жанр літератури.

Випереджальне (Індивідуальне; 1-2 учні): підготувати повідомлення про життя та творчість Стендаля.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Контрольна робота за темою “Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.” – США – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ