Контрольна робота. Написання твору-роздуму за темою “Роман ХІХ ст.” – Англія – РОМАН ХІХ СТ

Мета – формувати компетентності: Предметні (систематизовані й узагальнені знання про тематику й художні особливості роману як жанру літератури в ХІХ ст.; творче мислення; писемне мовлення; естетичний смак); Ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: прагнення досягти високого результату; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, творчих умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення з темами творів та рекомендаціями щодо систематизування матеріалу

Теми творів

1) Помилки та прозріння Жульєна Сореля.

2) Жульєн Сорель, його характер і доля.

3) Червоне й чорне в романі Стендаля.

4) Життя Жульєна Сореля – поразка чи перемога?

5) Життєва драма Емми Боварі (за романом Г. Флобера).

6) Конфлікт між мрією та дійсністю в житті Емми Боварі.

7) Зовнішні та внутрішні причини злочину Родіона Раскольникова.

8) Шлях від злочину до покарання (за романом Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара”).

9) Коріння “теорії” Раскольникова та його “теорія” сьогодні.

10) Парадоксальність образу Доріана Грея.

11) Тема моралі та краси в романі Оскара Уайльда “Портрет Доріана Грея”.

12) Мої роздуми над сторінками улюбленого роману.

13) лист до літературного героя.

2. Написання твору-роздуму

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося…”;

■ “Найскладнішим для мене було…”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене в курсі всесвітньої історії у попередніх класах про Францію II половини ХІХ ст. (франко-прусську війну, Паризьку комуну).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота. Написання твору-роздуму за темою “Роман ХІХ ст.” – Англія – РОМАН ХІХ СТ