КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ЗА ТЕМОЮ “СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ” – СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань з вивченої теми, навчати практично застосовувати вивчений матеріал; розвивати письмове мовлення, вміння концентруватися; виховувати акуратність, старанність.

Обладнання: картки з завданнями контрольної роботи (для кожного учня).

Перебіг уроку

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Учитель роздає учням картки з завданнями контрольної роботи (у двох варіантах).

II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

– Написання контрольних робіт

Варіант І

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть хронологічні рамки Середньовіччя на Заході.

А) IV-V ст.;

Б) V-XIV ст.;

В) XIV-XVI ст.;

Г) XVI-XVII ст.

Відповідь: б.

2. Укажіть, яку національну літературу представляє Омар Хайям.

А) Турецьку;

Б) перську;

В) індійську;

Г) азербайджанську.

Відповідь: б.

3. Укажіть, яка подія лягла в основу сюжету “Пісні про Роланда”.

А) Заснування імперії Карла Великого;

Б) битва під Сарагосою;

В) перший хрестовий похід;

Г) битва в Ронсевальській ущелині.

Відповідь: г.

4. Укажіть батьківщину сонета.

А) Англія;

Б) Італія;

В) Німеччина;

Г) Франція.

Відповідь: б.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується І бал)

5. Назвіть чинники, під впливом яких сформувалася культура та література європейського Середньовіччя.

Відповідь: грецько-римська культура, народна культура варварських народів, християнство.

6. Напишіть, як називають ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба: двох чотиривіршів і двох тривіршів.

Відповідь: сонет.

7. Назвіть літературні жанри, поширені в середні віки на Сході та Заході.

Відповідь: вірші (рубаї, газелі, сонети), героїчний епос, лицарський роман, коротке гумористичне оповідання, житія святих, видіння, оповідання про дива.

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Визначте тему рубаї Омара Хайяма.

З тобою нарізно я знову затужив.

Усюди буду я з тобою, поки жив.

Пішов – і тисяча сердець без тебе тужить,

Прийшов – і тисячу нових заполонив.

(Переклад В. Мисика)

Відповідь: тема кохання, розлуки з коханою.

9. Назвіть головні ознаки середньовічного героїчного епосу.

Відповідь: в основі героїчного епосу лежали розповіді про реальні історичні події; твори групувалися в цикли навколо фігури правителя; чеснотами головних героїв епосу раннього Середньовіччя були сила, завзятість, нещадність до ворогів, підступність; пізнього Середньовіччя – відданість правителю, Богові та милосердя до ворогів.

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

А) Творчість Лі Бо, Ду Фу та Омара Хайяма – вершини світової лірики.

Б) Лицарський кодекс честі (за “Піснею про Роланда”).

Варіант II

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть хронологічні межі Середньовіччя на Сході.

А) І-III ст.;

Б) IV-XV ст.;

В) XV-XVII ст.;

Г) I-XVII ст.

Відповідь: г.

2. Укажіть панівний рід літератури середньовічного Сходу.

А) Лірика;

Б) епос;

В) ліро-епос;

Г) драма.

Відповідь: а.

3. Укажіть назву середньовічної лірики, що створювалась у лицарсько – аристократичних колах і була присвячена людським почуттям.

А) Клерикальна;

Б) куртуазна;

В) карнавальна;

Г) романтична.

Відповідь: б.

4. Укажіть назву книги Данте, до якої увійшли його сонети.

А) “Божественна комедія”;

Б) “Нове життя”;

В) “Бенкет”;

Г) “Про народну красномовність”.

Відповідь: б.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

5. Назвіть періоди Середньовіччя.

Відповідь: Раннє Середньовіччя, Високе, або Класичне, Середньовіччя, Пізнє Середньовіччя.

6. Напишіть, як називають чотиривірш, що містить завершену думку.

Відповідь: рубаї.

7. Назвіть філософські вчення, які вплинули на тематику та проблематику китайської літератури Середньовіччя.

Відповідь: конфуціанство, даосизм.

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Визначте тему рубаї Омара Хайяма.

Це небо множити уміє тільки втрати:

Приводить одного, щоб іншого забрати.

Якби народжені про наше лихо знали,

Чи хто погодився б на землю завітати?

(Переклад В. Мисика)

Відповідь: філософські роздуми про сенс життя.

9. Визначте ідею твору “Пісня про Роланда”.

Відповідь: оспівування вірності королю, вірі й вітчизні, засудження зради батьківщини.

Високий рівень

(за повне розкриття теми нараховується 3 бали)

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

А) Головні теми рубаї Омара Хайяма.

Б) Характеристика образу Роланда (“Пісня про Роланда”).

– Вбір учителем контрольних робіт

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання групам дослідників. Підготувати проекти “Шедеври живопису Ренесансу”, “Наука і культура доби Відродження”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ЗА ТЕМОЮ “СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ” – СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ