Контрольна робота № 3. “Творчість В. Винниченка, С. Чернілевського, І. Жиленко, О. Іваненко”

Мета: виявити рівень знань, умінь і навичок учнів із метою їхньої корекції; розвивати пам’ять, уміння зосереджуватись, логічне та образне мислення, зв’язне мовлення.

Очікувані результати: учні знають зміст творів, що вивчалися, уміють виділяти ключові епізоди, коментувати їх; визначають провідні мотиви поезій; висловлюють свою думку про них, характеризують героїв, описують своє ставлення до них, роблять висновки, оформлюють зв’язні висловлювання.

Теорія літератури: ліричний твір, строфа, епічний твір, головний герой, другорядні герої.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Стосунки людини й світу завжди складні. Розібратися в них нелегко навіть дорослим. Та інколи діти дають уроки добра старшим. Що ви з цього приводу думаєте, як оцінюєте художній твір, як умієте висловлювати свої думки, покажете на контрольній роботі.

II. Основний зміст роботи

1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання тестових завдань.

Початковий і середній рівні

(За кожну правильну відповідь учні отримують по одному балу.)

1) Федькові з оповідання В. Винниченка “Федько-халамидник” забороняли навіть наближатися до Толі

А бо Толя усі провини звертав на Федька

Б тому що Толя дуже хворів

В тому що Федько весь час підбивав панського синка на нерозважливі вчинки

Г бо батьки ненавиділи панів

2) Головна думка поезії С. Чернілевського “Теплота родинного інтиму” співзвучна з прислів’ям

А чого мати навчить, того й батько не перевчить

Б біля рідної матінки добре дитятку

В мати однією рукою б’є, а другою гладить

Г у семи няньок дитя без ока

3) Учителем і натхненником Івана Федорова за історичною повістю О. Іваненко “Друкар книжок небачених” був

А Іван Грозний

Б Костянтин Острозький

В Максим Грек

Г Григорій Ходкевич

4) Прочитайте рядки з вірша І. Жиленко й визначте, які художні засоби в ньому використано.

І раптом протрюхикав на коні

Дідусь Мороз. І загубив підкову.

Та не просту. А золоту. Таким,

На місяць схожим, серпиком лежала,-

Аж розгубились в небі літаки, кричали: “Мама!” –

Й крильцями дрижали.

А метафори й порівняння

Б пестливі слова й метафора

В епітети й порівняння

Г епітети й пестливо-зменшувальні слова

5) Жар-птиця з однойменної поезії І. Жиленко є символом

А світлої радості

Б народної казки

В екзотичної країни

Г свята, карнавалу

6) Продовжте речення.

Головний герой – це…

Достатній рівень

(За кожну правильну відповідь учні отримують по 1,5 бала.)

7) Схарактеризуйте образ Федька-халамидника з однойменного оповідання В. Винниченка, порівняйте його з образом Толі.

8) Коротко опишіть, як друкована книжка з’явилася в Україні.

Високий рівень

(За правильну відповідь учні отримують 3 бали.)

9) Виконайте одне із завдань.

А Висловіть свої судження про значення фантазії, творчої уяви, мрії в житті людини (на основі вивчених творів та власних спостережень).

Б Продовжте історію Федька-халамидника, якби він залишився живим.

Відповіді: 1В, 2Б, 3В, 4Б, 5А.

III. Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал.

IV. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Найважчим на уроці для мене було…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота № 3. “Творчість В. Винниченка, С. Чернілевського, І. Жиленко, О. Іваненко”