Конспекти уроків

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, НАБУТИХ У І СЕМЕСТРІ – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ другої ПОЛОВИНИ ХХ ст. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр

Мета (формувати компетентності): предметні (узагальнені та систематизовані знання про найвидатніші явища світової поезії та прози першої половини ХХ ст.; розвинену пам’ять, аналітичне мислення; уміння визначати характерні ознаки творчості письменників та поетів-модерністів, висловлювати власні судження

Усна народна творчість. Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень. Родинно-побутові пісні “Місяць на небі, зіроньки сяють”, “Цвіте терен, цвіте терен”

Мета: розкрити роль фольклору в житті українського народу, повторити та узагальнити вивчене про багатство і розмаїття української народної творчості, навчити учнів розрізняти види родинно-побутових пісень, аналізувати їхні тексти, виховувати усвідомлення значення давньої культурної спадщини

Мігель де Сервантес Сааведра. Дон Кіхот I частина. Історія створення роману, його зв’‎язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору

Мета: стисло ознайомити учнів з подіями життя Мігеля де Сервантеса Сааведри, розкрити трагізм його долі та показати зв’язок життєвого шляху й творчості митця; ознайомити з історією задуму й створення найзнаковішого твору Сервантеса “Премудрий гідальго

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ПЛИНЕ БІЛИЙ ЧОВНИК, ХВИЛЕЧКА КОЛИШЕ… – ЛІРИКА – КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Мета: поглибити знання учнів про творчість Лесі Українки; сприяти емоційному сприйманню вірша; розкрити вплив природи на настрій і почуття поетеси; розвивати образне мислення, уяву; викликати інтерес до творчості Лесі Українки. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

ЗВУК [ж], ПОЗНАЧЕННЯ ЙОГО БУКВОЮ Жж (“же”). ДЗВІНКА ВИМОВА ЗВУКА [ж] У КІНЦІ СКЛАДІВ І СЛІВ. СКОРОМОВКА. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРШІВ Н. ЗАБІЛИ “НА ЗЕЛЕНОМУ ЛУЖКУ” І Л. ВОЗНЮК “ЖУРИТЬСЯ ЖУРАВЛИК ДУЖЕ – БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

Мета: ознайомити учнів із буквою Жж, її назвою та звуковим значенням; відпрацьовувати дзвінку вимову слів зі звуком [ж] у кінці складів і слів; розвивати мовлення, увагу; виховувати дружелюбність. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ІІ.

П. Глазовий. “Еволюція”, “Найважча роль”

УРОК № 64. П. Глазовий. “Еволюція”, “Найважча роль”. Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю відомого гумориста П. Глазового, викликати інтерес до читання його гуморесок; розвивати вміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати явища

МИКОЛА ГОГОЛЬ. ЧУДОВИЙ ДНІПРО – ЛІРИКА – КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання; розширювати уявлення учнів про природу рідного краю; розвивати зв’язне мовлення учнів, образне мислення; виховувати любов до рідної землі. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. МОВЛЕННЄВА РОЗМИНКА (див. додатковий

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. НАПИСАННЯ ПРОДОВЖЕННЯ ПРИГОДИ АЛІ ТА ЇЇ НОВИХ ДРУЗІВ – Світ фантазії, мудрості (продовження)

Мета: – навчати школярів висловлювати власні версії подальшого розвитку подій твору Г. Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”; закріпити знання, які учні здобули на попередніх уроках; – розвивати творчу уяву, логічне мислення, фантазію,

Ю. ЛЕРМОНТОВ “ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ”. СКЛАДНІСТЬ ОБРАЗУ ПЕЧОРІНА, ЗАСОБИ ЙОГО РОЗКРИТТЯ, ДУХОВНА ТРАГЕДІЯ – ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ

Мета (формувати компетентності): предметні (розуміння образу головного героя роману М. Ю. Лермонтова “герой нашого часу”; уміння розкрити духовну трагедію героя; словниковий запас; розвинені зв’язне мовлення та критичне мислення; навички ідейно-художнього аналізу художніх творів; потребу

Контрольна робота за творчістю Б. Лепкого та І. Гаспринського – ТВОРЧІСТЬ Б. ЛЕПКОГО ТА І. ГАСПРИНСЬКОГО

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння письмово висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці,