Контрольна робота за творчістю Б. Лепкого та І. Гаспринського – ТВОРЧІСТЬ Б. ЛЕПКОГО ТА І. ГАСПРИНСЬКОГО

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння письмово висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: трилогія; поняття хронотопу, історичний роман (поглиблено), історичне оповідання.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь на питання 1-4 оцінюється в 0,5 б., відповідь на 5 питання – 1 б.)

1. Гаспринський деякий час працював секретарем письменника

А Ф. Достоєвського

Б Л. Толстого

В І. Тургенєва

Г І. Гончарова

2. “Мотря” Б. Лепкого за жанром

А оповідання

Б історична повість

В історичний роман

Г пригодницький роман

3. Виховання Гульджемал було нетрадиційним тому, що її виховували

А як сина

Б в іншій вірі

В в іншій країні

Г захищаючі від реального світу

4. Серед умінь Гульджемал незвичним для її часу було

А вміння гарно гаптувати

Б вміння керувати слугами

В володіння сазом і співом

Г гарно їзда верхи

5. Установіть послідовність частин трилогії Б. Лепкого про Мазепу

А Полтава

Б З-під Полтави до Бендер. Крутіж

В Мотря

Г Не вбивай. Батурин

Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

6. Продовжіть речення: Історичне оповідання – це…

7. У творі “Мотря” Б. Лепкого порушені проблеми…

8. Головний конфлікт твору І. Гаспринського “Арслан киз” є…

Достатній рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

□ Ваше ставлення до кохання Мазепи і Мотрі.

□ Чому кримськотатарський народ й досі вшановує пам’ять І. Гаспринського?

Високий рівень

Виконайте одне із завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

□ Чому Б. Лепкий звернувся до образу Мазепи?

□ Арслан киз – мусульманський аналог французької народної героїні Жанни д’Арк.

□ Напишіть відгук на один вивчених творів теми.

ІІ варіант

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь на питання 1-4 оцінюється в 0,5 б., відповідь на 5 питання – 1 б.)

1. Джадидизм – це назва

А журналу Гаспринського

Б твору Гаспринського

В просвітницього руху

Г релігійного руху

2. “Арслан киз” за жанром

А новела

Б оповідання

В історична повість

Г історичне оповідання

3. Кочубей (Б. Лепкий “Мотря”) – це

А гетьман України

Б генеральний писар

В генеральний суддя

Г полтавський полковник

4. Батько Лепкого був

А священиком

Б художником

В простим селянином

Г сільським вчителем

5. Встановіть послідовність подій твору Гаспринського “Арслан киз”

А рідне місто Гульджемал в облозі

Б Гульджемал зустрічається з Якуб-беком.

В Гульджемал отримує прізвисько “Арслан киз”

Г Гульджемал їде за допомогою в інше місто.

Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

Продовжіть речення.

6. Хронотоп – це… (Дайте визначення).

7. Тематика твору “Мотря” Б. Лепкого – …

8. Головна проблема “Арслан киз” І. Гаспринського -…

Достатній рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

9. Ваше ставлення до Мазепи – політичного діяча.

10. Яку роль в емансипації жінок Сходу відіграла діяльність І. Гаспринського?

Високий рівень

Виконайте одне із завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

□ Чи актуальні проблеми, порушені в “Арслан киз” сьогодні?

□ “Я пізнала щастя…”. Образ Моті за твором “Мазепа”.

□ Напишіть відгук на один вивчених творів теми.

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Дібрати цікаві факти з життя В. Свідзинського.

2. Індивідуальні завдання: підготувати виразне читання віршів В. Свідзинського “Ти увійшла нечутно, як русалка”, “У рідній моїй стороні…”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Контрольна робота за творчістю Б. Лепкого та І. Гаспринського – ТВОРЧІСТЬ Б. ЛЕПКОГО ТА І. ГАСПРИНСЬКОГО