КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ “ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ: ТВОРЧІСТЬ О. С. ПУШКІНА, М. Ю. ЛЕРМОНТОВА” – ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ

Мета (формувати компетентності): предметні (систематизовані й узагальнені знання про взаємодію романтизму й реалізму у творчості О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова; розвинене писемне мовлення); ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; навички аналізу художнього твору, толерантного висловлення оцінних тверджень і думок; загальнокультурні: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: філософсько-психологічний роман, тематика, жанр, композиція, сюжет, ідея, художній образ, художні засоби, традиції, новаторство.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, живопис, музика, етика, естетика.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГПАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Російська література І третини ХІХ ст. відзначалася активною взаємодією двох літературних напрямів – романтизму та реалізму. І це наклало особливий відбиток на тематику, проблематику й жанри тогочасної літератури. Письменники намагалися філософськи осмислити життя, подати психологічний портрет свого покоління “зайвих людей”. Спробуймо й ми осмислити цей цікавий літературний період під час виконання контрольної роботи.

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи

Варіант І

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал, усього – 6 балів)

1. Тему призначення мистецтва О. С. Пушкін розкриває у творі:

А) “Євгеній Онєгін”;

Б) “Я пам’ятник собі поставив незотлінний…”;

В) “Я пам’ятаю мить чудову…”;

Г) “Я вас кохав…”.

2. У творі “Євгеній Онєгін” О. С. Пушкін використав композицію:

А) дзеркальну; б) кільцеву;

В) роману в романі; г) зворотну.

3. Онєгін не відмовився від дуелі з Ленським, тому що:

А) хотів похизуватися своєю вправністю;

Б) не боявся загинути;

В) злякався пересудів, пліток;

Г) зненавидів ленського.

4. Чий це портрет?

Слухняна завжди, непримхлива,

Весела завжди, як весна,

Як сни поетові, правдива,

Як поцілунок, чарівна;

Блакитні очі, чистий голос,

Неначе льон, білявий волос…

А) Тетяни;

Б) Ольги;

В) Анни Керн;

Г) матері Тетяни й Ольги.

5. У ліриці Лермонтова найпомітнішим є мотив:

А) історичний; б) фантастично-романтичний;

В) фольклорний; г) світової скорботи.

6. По-справжньому Печорін кохав лише:

А) Віру; б) Мері;

В) Белу; г) Ундіну.

Достатній рівень (3 бали)

7. Визначте ознаки романтизму та реалізму у творах О. С. Пушкіна та М. Ю. Лермонтова, покажіть взаємодію цих напрямів.

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

А) напишіть есе на основі вражень від лірики О. С. Пушкіна;

Б) складіть діалог Онєгіна та Печоріна (про їхні покоління, про кохання чи на інші вірогідні теми).

Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал, усього – 6 балів)

1. Строфа, яку винайшов О. С. Пушкін, називається:

А) гомерівською; б) байронівською;

В) онєгінською; г) спенсеровою.

2. Євгеній Онєгін опинився в селі, тому що:

А) отримав його у спадщину;

Б) хотів саме там захистити свою честь на дуелі;

В) його вмовив приїхати туди ленський;

Г) прагнув познайомитися з Тетяною Ларіною.

3. Тетяна відмовила Онєгіну (хоча ще мала до нього почуття) через те, що:

А) не вірила йому;

Б) палко кохала свого чоловіка-генерала;

В) була відданою обов’язку дружини;

Г) боялася скомпрометувати дітей.

4. Чий це портрет?

Печальна, дика, мовчазлива,

Неначе сарна полохлива,

Вона росла в сім’ї своїй,

Немовби зовсім у чужій.

Вона горнутися не вміла,

Як інші діти, до батьків.

А) Тетяни;

Б) Ольги;

В) Анни Керн;

Г) матері Тетяни й Ольги.

5. Рядки

Кохати… кого ж бо? На час, годину – дарма,

Кохання ж навік – неможливе…

Чи в себе заглянеш? – минулого й сліду нема:

І радість, і мука, і все це мінливе! –

З вірша М. Ю. Лермонтова:

А) “Сосна”;

Б) “І нудно, і сумно…”;

В) “На дорогу йду я в самотині…”;

Г) “Парус”.

6. Печорін утрутився в життя контрабандистів тому, що:

А) це було його професійним обов’язком;

Б) він був палким прихильником законності;

В) з нудьги та цікавості;

Г) це загрожувало життю місцевих мешканців.

Достатній рівень (3 бали)

7. Визначте ознаки байронізму у творах О. С. Пушкіна та М. Ю. Лермонтова.

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

А) напишіть есе на основі вражень від лірики М. Лермонтова;

Б) порівняйте образи Онєгіна та Печоріна.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

ü Що сьогодні було найцікавішим?

ü Які завдання змусили серйозно замислитися?

ü Що здалося неактуальним?

ü Чи збагатилися ви новими думками, ідеями в процесі обдумування та виконання контрольної роботи? якими саме?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене впродовж I семестру; з курсу зарубіжної та української літератур пригадати митців, які писали реалістичні твори, та назви цих творів.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про реалізм в образотворчому мистецтві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ “ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ: ТВОРЧІСТЬ О. С. ПУШКІНА, М. Ю. ЛЕРМОНТОВА” – ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ