КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 ЗА ТЕПЛОЮ “ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ.” – ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань із вивченої теми, навчати практично застосовувати вивчений матеріал; розвивати письмове мовлення, уміння концентруватися; виховувати охайність, старанність.

Обладнання: картки з завданнями контрольної роботи (для кожного учня).

Перебіг уроку

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Учитель роздає учням картки з завданнями контрольної роботи (у двох варіантах).

II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

– Написання контрольних робіт

Варіант І

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть, яку літературу представляє А. де Сент-Екзюпері.

А) Американську;

Б) англійську;

В) німецьку;

Г) французьку.

Відповідь: г.

2. Укажіть, кому присвячено твір А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц”.

А) Матері письменника;

Б) другові письменника;

В) дружині письменника;

Г) французьким льотчикам.

Відповідь: б.

3. Укажіть ім’я наставника Джонатана Лівінгстона у творі Р. Баха.

А) Салліван;

Б) Чіанг;

В) Флетчер Лінд;

Г) Чарльз Роланд.

Відповідь: а.

4. Укажіть назву місцевості, де за вироком Зграї опинялися Вигнанці (твір Р. Баха “Чайка Джонатан Лівінгстон”).

А) Далекі Скелі;

Б) Коло Ганьби;

В) Неприступна Скеля;

Г) Узбережжя Самотності.

Відповідь: а.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

5. Напишіть, кому з героїв твору А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц” належать слова: “Узнати можна лише те, що приручиш <…>.

Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів”.

Відповідь: лисові.

6. Назвіть ознаки казки у творі А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц”.

Відповідь: захопливість оповіді, простота мови, фантастичні персонажі (звірі, які вміють розмовляти) та обставини.

7. Укажіть, які дві системи цінностей протиставлені у творі Р. Баха “Чайка Джонатан Лівінгстон”.

Відповідь: система цінностей Зграї, для котрої найважливіше – матеріальне, їжа, і система цінностей Джонатана, який прагне ідеального, самовдосконалення.

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Запишіть людські риси, які уособлює головний герой твору А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц”.

Відповідь: здатність сприймати світ таким, яким він є, а не крізь призму сталих законів і стереотипів; любов до пізнання та пошуку істини; дитяча цікавість, відкритість світові; здоровий глузд; уміння жити осмислено.

9. Запишіть проблеми, поставлені Р. Бахом у творі “Чайка Джонатан Лівінгстон”.

Відповідь: проблема вибору між духовним і матеріальним; проблема стосунків між батьками і дітьми (образи Джонатана і його батька з матір’‎ю), особистістю і суспільством; проблема ролі в суспільстві тих, завдяки кому здійснюється прогрес; проблема пошуку власного життєвого шляху.

Високий рівень

(за повне розкриття теми нараховується 3 бали)

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з запропонованих тем.

А) Земля очима маленького принца (за твором А. де Сент-Екзюпері).

Б) Чого я навчився від Джоанатана Лівінгстона? (за твором Р. Баха.)

Варіант II

Початковий рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бала)

1. Укажіть, як оповідач твору А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц” опинився в пустелі.

А) Здійснив вимушену посадку літака через несправність мотора;

Б) брав участь в експедиції з пошуку води;

В) брав участь у розвідуальній експедиції з пошуку секретних аеродромів ворога;

Г) брав участь у рятувальній операції з розшуку дитини.

Відповідь: а.

2. Укажіть назву астероїда маленького принца.

А) Марс-4;

Б) №3251;

В) В-612;

Г) астероїд Рожі.

Відповідь: в.

3. Укажіть, яку літературу представляє Р. Бах.

А) Американську;

Б) англійську;

В) канадську;

Г) німецьку.

Відповідь: а.

4. Укажіть, кого Р. Бах згадує в епіграфі-присвяті до твору “Чайка Джонатан Лівінгстон”.

А) Легендарного пілота Дж. Лівінгстона, ім’‎ям якого названо головного героя твору;

Б) усіх авіаторів, хто сміливо прямував до мрії, незважаючи на небезпечні перешкоди;

В) маленького принца – героя твору А. де Сент-Екзюпері;

Г) справжнього Джонатана-чайку, що живе в душі кожної людини.

Відповідь: г.

Середній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал)

5. Напишіть, кому з героїв твору “Маленький принц” належать слова: “У кожної людини свої зорі. Для одних, тих, хто подорожує, вони дороговказ. Для інших це просто маленькі вогники. Для вчених зірки – наукова загадка. Для мого ділка вони золоті. Але всі ці зорі німі. А ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого немає…”

Відповідь: маленькому принцу.

6. Укажіть, які світи протиставлені у творі А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц”.

Відповідь: світ дітей світові дорослих.

7. Назвіть ознаки жанру притчі у творі Р. Баха “Чайка Джонатан Лівінгстон”.

Відповідь: широта узагальнення, наявність алегорії, схематичність героїв (відсутність описів зовнішності, детально опрацьованих характерів), невизначеність місця та часу дії.

Достатній рівень

(за кожну правильну відповідь нараховується 2 бали)

8. Запишіть проблеми, поставлені А. де Сент-Екзюпері у творі “Маленький принц”.

Відповідь: проблеми істинних і помилкових цінностей, кохання та дружби, відповідальності перед близькими, сенсу буття людини, збереження дитячого світосприйняття.

9. Запишіть людські риси, які уособлює чайка Джонатан Лівінгстон.

Відповідь: прагнення свободи, незалежності від матеріального світу, самовдосконалення; потяг до високих ідеалів; безстрашність у відкритті нового; вміння любити тих, хто ненавидить і не розуміє тебе.

Високий рівень

(за повне розкриття теми нараховується 3 бали)

10. Напишіть невеликий твір-роздум на одну з тем.

А) Чому треба залишатися дитиною в душі (за твором А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц”).

Б) Якою була б доля Зграї, якби в ній не було Джонатана Лівінгстона (за твором Р. Баха).

– Збір учителем контрольних робіт

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку узагальнення вивченого за рік.

Індивідуальне завдання. Підготувати коротке представлення письменника чи поета, твори якого вивчали у 8 класі; представлення літературних персонажів із вивчених творів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 ЗА ТЕПЛОЮ “ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ.” – ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ