Контрольна робота за темою “Сучасна література в юнацькому читанні” – Польща – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Мета – формувати компетентності: Предметні (систематизовані й узагальнені знання про особливості сучасної зарубіжної літератури для молоді; писемне мовлення; естетичний смак); Ключові(інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їхнього оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Фантастичною повістю за жанром є твір:

А) “Повітряні змії”;

Б) “Таємний щоденник Адріана Моула”;

В) “Кораліна”;

Г) “Геній”.

2. Письменник, який у своїй творчості зображав події Другої світової війни:

А) Паоло Коельйо;

Б) Ромен Гарі;

В) Сью Таунсенд;

Г) Мо Янь.

3. Ім’я головної героїні роману Й. Ягелло “Кава з кардамоном”:

А) Хелга;

Б) Халіна;

В) Наталія;

Г) Хелена.

4. Головний герой роману Паоло Коельйо “Алхімік”:

А) Сантьяго;

Б) Алхімік;

В) Мельхіседек;

Г) мандрівник у часі.

5. Автор твору “Кораліна”:

А) Ромен Гарі;

Б) Тумас Транстремер;

В) Ніл Гейман;

Г) Йоанна Ягелло.

6. Водночас письменник, поет та музикант:

А) ромен Гарі;

Б) Сью Таунсенд;

В) Ніл Гейман;

Г) Тумас Транстремер.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Завершіть речення: “Роман-притча – це…”.

8. Стисло визначте основні теми творчості Тумаса Транстремера.

9. Чому мати головної героїні роману “Кава з кардамоном” тривалий час була відсутня?

Високий рівень (максимально – 3 бали)

10. Завдання відкритої форми – написати одну з творчих робіт за творами розділу “Сучасна література в юнацькому читанні” (за вибором учнів):

А) есе на тему “Мій світ літератури”;

Б) розгорнену рекламу одного з опрацьованих творів;

В) лист-звернення до одного з авторів вивчених творів.

II варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Герой цього твору шукає спосіб убезпечити людей від руйнівних землетрусів:

А) “Повітряні змії”;

Б) “Таємний щоденник Адріана Моула”;

В) “Алхімік”;

Г) “Геній”.

2. У цьому творі досліджено проблему пошуків сенсу буття й людського існування:

А) “Повітряні змії”;

Б) “Алхімік”;

В) “Кораліна”;

Г) “Геній”.

3. Ім’я головного героя циклу творів Сью Таунсенд:

А) Адріан Моул;

Б) Голден Колфілд;

В) Адам Барський;

Г) Міхай Мазур.

4. Наймолодший із-поміж літературних героїв:

А) Ліна;

Б) Сантьяго;

В) Цзян Дачжі;

Г) Кораліна.

5. Повітряних зміїв виготовляв:

А) Людо;

Б) Марселен Дюпра;

В) Амбруаз Флері;

Г) Жулі Еспіноза.

6. Твір, що містить ознаки детективу:

А) “Повітряні змії”;

Б) “Геній”;

В) “Кава з кардамоном”;

Г) “Кораліна”.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Завершіть речення: “Нонконформізм – це…”.

8. У яких творах розділу “Сучасна література в юнацькому читанні” гостро постає проблема взаємин дітей і батьків?

9. Стисло схарактеризуйте особливості лірики Тумаса Транстремера.

Високий рівень (максимально – 3 бали)

10. Завдання відкритої форми – написати одну з творчих робіт за творами розділу “Сучасна література в юнацькому читанні” (за вибором учнів):

А) есе на тему “Мій світ літератури”;

Б) критичну рецензію на один з опрацьованих творів;

В) лист-звернення до одного з літературних героїв вивчених творів.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося…”;

■ “Найскладнішим для мене було…”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене впродовж II семестру.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Контрольна робота за темою “Сучасна література в юнацькому читанні” – Польща – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ