Контрольна робота за творчістю Г. Ібсена та Б. Шоу – IІ семестр

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль письменників у розвиткові та втіленні реалізму та романтизму; охарактеризувати вивчені твори як вершинні добутки світової літератури; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати наполегливість, прагнення до самовдосконалення; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів, уміння систематизувати та узагальнювати; комунікативної: формувати навички аналізу художніх творів, толерантного висловлення думок та почуттів, оцінних тверджень; інформаційної: формувати вміння виділяти головне та художні деталі; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: “нова” драма, ібсенізм, художні образи, художні засоби, парадокс.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, живопис, музика, етика, естетика.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Інструктаж до написання контрольної роботи (виконують усі завдання).

І варіант

Початковий і середній рівні

1. Засновником “нової драми” драми вважають:

А) А. Чехова; в) М. Метерлінка;

Б) Б. Шоу; г) Г. Ібсена.

2. П’‎єса “Ляльковий дім” – це:

А) сатирична комедія; в) п’‎єса-дискусія;

Б) соціально-побутова драма; г) соціально-психологічна драма.

3. Нора, героїня драми Г. Ібсена “Ляльковий дім”, вісім років приховувала, що:

А) її шантажує Крогстад;

Б) змушена віддавати великий борг;

В) закохана в доктора Ранка;

Г) витратила батькові гроші.

4. Визначте, які риси характеру не притаманні Торвальду Хельмеру:

А) жорстокість та егоїзм;

Б) хвальковитість та лицемірство;

В) компромісність та розуміння;

Г) самовпевненість та кар’‎єризм.

5. Риси характеру, властиві головній героїні п’‎єси Б. Шоу “Пігмаліон”:

А) легковажність, безсоромність;

Б) пихатість, зарозумілість;

В) почуття власної гідності та природна моральність;

Г) цинізм та кар’‎єризм.

6. Основна проблема п’‎єси Б. Шоу “Пігмаліон”:

А) кохання і сім’‎я; в) доля таланту в мистецтві;

Б) освіта й виховання; г) кар’‎єризм та підприємливість.

Достатній рівень

7. Визначте ознаки “нової драми” у творі Б. Шоу “Пігмаліон”.

8. Схарактеризуйте один із образів (з творів цієї теми.), який вам найбільше запам’‎ятався.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні

1. “Ібсенізм” – це…:

А) дотримання положень “старої драми”;

Б) пародіювання творів Ібсена;

В) копіювання творів Ібсена;

Г) дотримання положень “нової драми”.

2. Основна проблема п’‎єси “Ляльковий дім” – це проблема:

А) батьків і дітей; в) становлення жінки як особистості;

Б) вірності та зради; г) влади грошей.

3. Нора, героїня драми Г. Ібсена “Ляльковий дім”, позичила гроші, щоб:

А) мати привабливий вигляд, красивий одяг;

Б) урятувати чоловіка;

В) урятувати батька;

Г) дати дітям гарну освіту.

4. Яким є насправді Торвальд Хельмер, він показав, коли:

А) отримав листа від Крогстада;

Б) дістав підвищення по службі;

В) дізнався про кохання Ранка до Нори;

Г) у Нори не виходив на репетиції танець тарантела.

5. Головна героїня п’‎єси Б. Шоу “Пігмаліон” Еліза, яку професор Хіггінгс випадково зустрів на вулиці, вирізнялася:

А) не зовсім чесним ставленням до покупців;

Б) пихатістю, грубістю;

В) жахливою вимовою;

Г) лагідністю, відкритістю, гарними манерами.

6. Про що замислювався Хіггінгс із п’‎єси “Пігмаліон”, коли розпочинав ек – перимент?

А) Про те, що скаже батько дівчини;

Б) що буде робити Еліза далі;

В) що скажуть у вищому світі;

Г) як зробити з квіткарки герцогиню.

Достатній рівень

7. Визначте ознаки “нової драми” у творі Г. Ібсена “Ляльковий дім”.

8. Порівняйте античний міф про Пігмаліона із твором Б. Шоу.

Високий рівень (спільний для обох варіантів)

Виконати одне із завдань.

1. Напишіть твір-есе за темою “Значення досконалого володіння мовою для успішного життя”(за твором Б. Шоу та на основі особистих спостережень за сучасним життям).

2. Продовжте історію Нори із п’‎єси Г. Ібсена “Ляльковий дім”.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підготувати повідомлення або презентацію про життя та творчість Шолом – Алейхема.

2. Творче завдання. Підготувати повідомлення про долю єврейського народу на початку XX століття.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Контрольна робота за творчістю Г. Ібсена та Б. Шоу – IІ семестр