Проблеми сучасного маркетингу

Неефективність останніх маркетингових моделей

Практика показує, що теорія маркетингу відстає від реальної дійсності. Але незважаючи на те, що з’являються все нові моделі з постійно зростаючою кількістю “Р” (5К, 7Р) і С (7С), дослідники відзначають, що по-справжньому ефективних практичних методик явно недостатньо, а “маркетинг став річчю в собі, плодяться без зупинки моделі і концепції, що не мають ніякої користі “. Популярні останнім часом схеми маркетинг-міксу оперують скоріше другорядними поняттями, такими, наприклад, як ціноутворення, упаковка, персоналізація і т. д., що не завжди виправдано для реального просування товару.
Тому суть маркетингу – “діяльність по оптимізації взаємин об’єкта споживання і споживає суб’єкта” – часто залишається за рамками новітніх досліджень.

В основі будь-якої маркетингової політики “повинна лежати інформація про взаємини продукту і споживача”, для чого цілком достатньо оперувати трьома основними поняттями – продукт, споживач і комунікація між ними.

Очевидно, що проблеми існують в кожній з цих складових. І тільки розібравшись в них, можна спробувати знайти вихід із ситуації.

Проблеми оптимізації продукту

Так, певну складність представляє вибір методик розробки та оптимізації продукту, тому що дослідження споживчих переваг ведеться далеко не на всіх ринках. Сьогодні споживач одержує величезну кількість пропозицій, і якщо раніше він вибирав з двох варіантів, то сьогодні – з десятків. Визначити переваги в такій ситуації складно. У маркетингу ж, який повинен допомогти з вирішенням цієї проблеми, не існує жодної концепції, що допомагає в роботі з великим числом варіантів і має чіткий зв’язок з конкретними ринками.

Проблеми сегментації

У блоці “споживач” часто відсутнє чітке сегментування цільової аудиторії. Цільові групи позначаються номінально – стать, вік, дохід, склад сім’ї, місце проживання. Але з ускладненням ринків такі перевірені часом варіанти сегментування вже не дають повної картини. А нововведення у вигляді психографічного, поведінкового або ціннісного сегментування поки не затребувані практиками, тому що їх теоретична розробка не спирається на конкретні проекти.

Проблеми комунікації

Якщо відсутня чітка сегментація ринку і не виявлені споживчі переваги, то вкрай складно виявляється вивчити цільову групу і побудувати ефективну комунікацію. Як наслідок цього – низька ефективність комунікації, рекламні витрати, коли реклама часто перетворюється в демонстрацію творчої фантазії творців, а не в інструмент просування товарів.

Таким чином, “криза маркетингу – явище глибоке, системне і комплексне, викликане відсутністю взаємозв’язку понять і працездатних концепцій, що дозволяють коректно сегментувати аудиторію, виявляти домінуючі переваги і ефективно впливати на них”.

Концепція 2Ц

Очевидно, що продукт, споживач і комунікації – це “слідства, а не причини” маркетингу. І якщо продукт і комунікації піддаються змінам, то змінити логіку споживача не представляється можливим. Тому в основі ефективного маркетингу повинна лежати система мотивації споживача. Тільки зрозумівши її суть, можна зрозуміти, якими повинні бути продукти, за якими принципами сегментувати ринок, як вибудовувати комунікації.
Концепція “2Ц” – один з варіантів вирішення цього завдання. З її допомогою можна проаналізувати особистісну Цінність для споживача (що продається), і Цільову групу, на яку буде здійснюватися вплив (кому саме продається).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Проблеми сучасного маркетингу