Головні завдання маркетингу

Завдання, які ставить перед собою просування, звучать приблизно так:

    Вивчення ринку та аналіз потреб потенційних покупців. Дослідження ціноутворення на ринку, зіставлення отриманих даних з наявними. Аналіз ведення діяльності конкурентами. Розробка пропозицій товарів, послуг, виходячи з виявлених потреб. Своєчасне обслуговування.

Тільки вирішивши кожну з поставлених завдань, можна домогтися успіху.

Функції маркетингу
Існує дві групи функцій. Кожна з груп докладніше розглянута нижче.

Основні функції маркетингу

До цієї категорії відносяться цілі:

    Аналітична – передбачає вивчення умов ринку, роботи конкурентів, вплив зовнішніх, внутрішніх факторів і багато іншого. Виробнича – тут говорять про розробку нових технологій, організації виробництва і закупівлі товарів, послуг. Управлінська – завдяки даній функції забезпечуються процеси планування, прогнозування. Збутова – займається питаннями випуску продукції, її продажу покупцям.
Додаткові функції

До додаткових функцій можна віднести інноваційну. Вона відповідає за розробку нових товарів, послуг, а також за їх впровадження на ринок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Головні завдання маркетингу