Цілі маркетингу

Цілі маркетингу – це бажане становище компанії, марки, товару, яке можна досягти скоординованими зусиллями всіх співробітників компанії в більш-менш певний проміжок часу.

Досягнення цілей маркетингу бачиться в розвитку продукту в інтересах покупців і стимулювання збуту з метою отримання високого прибутку в довгостроковому періоді.

Довгостроковою метою маркетингу є оптимізація прибутку. Вся маркетингова діяльність компанії повинна бути спрямована на досягнення цієї мети і в цьому плані довгострокова мета маркетингу збігається із загальною ринковою метою фірми.

Цільовий комплекс маркетингу

Отримання прибутку – як головна мета бізнесу;
задоволення споживачів;
розвиток підприємства і сфери діяльності.
На певному етапі розвитку компанії пріоритетними можуть стати одна або кілька середньострокових або короткострокових цілей маркетингу.

Цілями маркетингу можуть бути:

Максимально високе споживання
досягнення максимальної споживчої задоволеності;
надання максимально широкого вибору;
максимальне підвищення якості життя.
Мета маркетингу “максимізація можливо високого рівня споживання” досягається збільшенням продажів, максимізація прибутку за допомогою різних способів і методів маркетингу

Мета маркетингу “максимізація споживчої задоволеності” бачиться у виявленні існуючих потреб і пропозиції максимально можливого асортименту товару. Відповідно до цієї точки зору, мета системи маркетингу – досягнення максимальної споживчої задоволеності, а не максимально можливого рівня споживання. На жаль, ступінь споживчої задоволеності важко виміряти, а безпосереднє задоволення, одержуване окремими споживачами від конкретних “благ”, не враховує “зло”, таке, як забруднення навколишнього середовища і наноситься їй шкоду. Отже, дати оцінку системі маркетингу на основі показників задоволеності, яку вона приносить громадськості, важко.

Мета маркетингу “максимізація вибору” випливає і як би є продовженням попередньої. Труднощі в реалізації даної мети полягає в тому, щоб не створити на ринку марочного достатку і мнимого вибору. Та й деякі споживачі при надлишку певних товарних категоріях відчувають почуття занепокоєння і розгубленості.

Мета маркетингу “максимізація якості життя” багато хто схильний вважати, метою благородної, але в той же час це якість важко виміряти, тому часом народжуються протиріччя. Наявність асортименту товарів сприятливо впливає на його якість, кількість, доступність, вартість, т. Е. Товар “удосконалюється”, а отже, споживач може максимально задовольнити свої потреби, підвищити якість життя.

Вважається, що досягнення в рівній мірі всіх цих цілей не представляється можливим.

З точки зору управління підприємством можна виділити такі цілі маркетингу:

Збільшення доходу;
зростання обсягів продажів;
збільшення частки ринку;
створення і поліпшення іміджу, популярності підприємства і його продукції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Цілі маркетингу