Концепція маркетингу

Концепція маркетингу – філософія ведення бізнесу в умовах ринкових відносин, тобто орієнтована на споживача і прибуток.

Концепція маркетингу – система основних поглядів, положень та інструментарію діяльності маркетингу, які використовуються для досягнення цілей компанії – отримання прибутку і задоволення потреб кінцевого споживача. Залежно від конкретного стану навколишнього середовища, рівня розвитку ринкових відносин (ринок продавця або ринок споживача) виділяють традиційну, виробничу, збутову, товарну, соціально-етичну і сервісну концепції маркетингу.

Концепція маркетингу – філософія організації підприємництва, ведення справ фірми, організації або людини, які здійснюють діяльність в умовах ринкових відносин, тобто орієнтована на споживача і прибуток.

Концепції маркетингу – це завдання, вирішення яких необхідне для досягнення бажаних рівнів збуту на різних ринках, принципи і методи їх вирішення.

Відомо п’ять основних концепцій маркетингової діяльності:

Концепція вдосконалення виробництва;
концепція вдосконалення товару;
концепція інтенсифікації комерційних зусиль;
концепція традиційного маркетингу;
концепція соціально-етичного маркетингу.
Концепція удосконалення виробництва заснована на твердженні, що споживачі будуть купувати товари, які широко поширені і доступні за ціною, отже, керівництво має зосередити свої зусилля на вдосконаленні виробництва та системи розподілу. Концепція вдосконалення виробництва знаходить застосування в двох ситуаціях: коли попит на товар перевищує пропозицію і коли собівартість товару занадто висока, т. Е. Її необхідно знизити, для чого потрібно підвищення продуктивності праці.

Концепція вдосконалення товару полягає в опорі того, що споживачі будуть купувати товари найвищої якості, з найкращими експлуатаційними властивостями і характеристиками, отже, організація повинна зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару

Концепції інтенсифікації комерційних зусиль дотримуються багато виробників. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль полягає в тому, що споживачі не будуть купувати товари організації в достатній кількості, якщо вона не зробить значних зусиль у сфері збуту і стимулювання. Постійно використовують концепцію інтенсифікації комерційних зусиль стосовно товарів повсякденного попиту, про придбання яких покупець довго не роздумує. У цих галузях діяльності розроблені і доведені до досконалості різні прийоми виявлення потенційних покупців і “жорсткої продажу” їм товару.

Концепція традиційного маркетингу передбачає, що запорукою досягнення цілей фірми служать чітке розуміння потреб і потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності ефективним і продуктивним способом. Концепція маркетингу – це орієнтація на потреби і потреби клієнтів, підкріплена комплексними зусиллями маркетингу, націленими на створення споживчої задоволеності.

Концепцію соціально-етичного маркетингу від концепції традиційного маркетингу об’єднує всі теж необхідне розуміння потреб і потреб споживачів і забезпечення задоволеності ефективним і продуктивним способом, однак, при цьому ця концпція маркетингу передбачає необхідність одночасно забезпечення збереження або зміцнення благополуччя споживача і суспільства в цілому. Дана концепція вимагає від фірми ув’язки в політиці маркетингу трьох чинників: отримання прибутку, задоволення потреб споживачів і поліпшення загального добробуту людей. Гасло “соціально орієнтована компанія” – це відображення саме цієї концепції в політиці маркетингу ряду фірм.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Концепція маркетингу