Тактика маркетингу

Тактика маркетингу – формування та вирішення завдань підприємства на кожному ринку і по кожному товару в конкретний період часу (короткостроковий) на основі стратегії маркетингу і оцінки поточної ринкової ситуації при постійному коректуванні задач у міру зміни кон’юнктурних та інших факторів: наприклад, зміна індексу цін, загострення конкурентної боротьби, сезонне падіння попиту, зменшення інтересів покупців до товару і інше.

Прикладами постановки тактичних маркетингових задач можуть бути наступні:

Провести посилену рекламну кампанію в зв’язку з падінням попиту.
Розширити номенклатуру товару на основі уточнених даних про потреби споживачів.
Розширити асортимент послуг, що надаються сервісними службами для залучення нових покупців.
Збільшити частку ринку в зв’язку з скороченням обсягу продажів конкурентами.
Конструктивно поліпшити товар відповідно до вимог конкретного ринку.
Провести заходи щодо стимулювання персоналу.
Маркетингова тактика формулюється у вигляді конкретних цілей по заздалегідь наміченої Стартегия (наприклад, домогтися завоювання 15% частки ринку при існуючих 10%, або збільшити прибуток до 20% …). Маркетингова тактика – це сценарій дій на цільових ринках, з новими товарами, рекламою, стимулюванням збуту… Кожну маркетингову тактику потрібно обгрунтувати і уточнити, яким чином вона враховує прогнозовані небезпеки і можливості, які компанія отримує при реалізації тактичних завдань.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Тактика маркетингу