Оптимізація структури капіталу

Оптимізація структури капіталу передбачає таке співвідношення використання окремих видів власного і позикового капіталу, при якому забезпечується найбільш ефективна взаємозв’язок між рентабельністю власних коштів і заборгованістю.

Структура капіталу формується під впливом безлічі факторів. Найбільш істотний вплив роблять наступні:

1. Структура майна підприємства. Наявність у підприємства високоліквідних активів сприяє стійкої платоспроможності суб’єкта і прискоренню кругообігу всіх ресурсів.

2. Рівень і динаміка прибутковості підприємства. Високий рівень рентабельності підприємства забезпечує його фінансову незалежність.

3. Раціональне поєднання різних джерел фінансування поточної та інвестиційної діяльності підприємства, що сприяє безперервному його розвитку і досягнення позитивних фінансових результатів.

У світовій практиці використовується ряд інструментів для регулювання структури капіталу, але особливе місце займає фінансовий важіль.

Фінансовий важіль – це інструмент збільшення окупності власного капіталу на основі вигідного використання позикових коштів.

Позитивний ефект фінансового важеля досягається за рахунок використання позикових коштів, рівень витрат яких нижче, ніж рентабельність власного капіталу. Це стає можливим в тих випадках, коли банківські кредити або інші види позикових коштів залучаються на вигідних умовах, що сприяє підвищенню прибутковості всього майна. Рівень ефекту фінансового важеля визначається наступною формулою:

ЕФР = (1 – Снп) – (ЕР – СП) – Се,

Де ЕФВ – ефект фінансового важеля, що полягає в прирості власного капіталу (%); ЕР – рентабельність активів; СП – процентна ставка за кредит або інші позикові кошти; Снп – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом; ЗС – сума позикових коштів; СС – сума власних коштів.

При проведенні політики запозичення необхідно аналізувати складові фінансового важеля:

– Диференціал (ЕР-СП);

– Плече фінансового важеля (ЗС / СС).

Якщо диференціал дорівнює або наближається до нуля, то підприємство втрачає свою платоспроможність. Чим більше диференціал, тим менше ризик непогашення зобов’язань перед кредитором. Плече фінансового важеля показує співвідношення власних і позикових коштів.

Досягнення позитивного ефекту дії фінансового важеля може відбутися тільки при дотриманні наступних умов:

1) рівень ЕФР повинен бути більше одиниці, тоді він дозволяє збільшити рентабельність власного капіталу;

2) рентабельність загального капіталу повинна бути вище, ніж рівень витрат на придбання позикового капіталу. Якщо залучається кредит або інші форми позикових коштів за процентною ставкою, рівень якої нижче, ніж рівень рентабельності активів, то рентабельність всього капіталу підвищується.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Оптимізація структури капіталу