Ринок капіталу

Три види капіталу:
1. Фізичний – машини, обладнання.
2. Фінансовий (основний) – використовується протягом декількох виробничих циклів і переносить свою вартість на готовий продукт частинами (оборотний).
3. Людський.
Міра зносу, що включається в грошове вкладення в витрати – амортизаційні відрахування.
Знос може бути моральний (пов’язаний з науково-технічним прогресом) і матеріальний (одноразовий і протягом терміну експлуатації).
Оборотний капітал – придбання сировини, матеріалів; витрати на ці цілі повністю включаються в ціну товару. Оборотний капітал окупається протягом однієї угоди.
Послуги капіталу – витрати капіталу в одиницю часу – виміряється в машино-годинах роботи устаткування.
Дохід на капітал -%.
Позичковий% – ціна, яку платять власнику капіталу за використання його коштів протягом певного періоду часу.
При аналізі капітал розглядається в грошовій формі, маючи на увазі, що ці гроші йдуть на придбання фізичного капіталу.
Процес створення або поповнення запасу капіталу – інвестування.
Інвестиції – грошові кошти, які спрямовані на створення і збільшення капіталу:
1. Валові – загальне збільшення запасу капіталу (амортизаційні + чисті інвестиції).
2. Чисті інвестиції – витрати на приріст основного капіталу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ринок капіталу