Фінансові коефіцієнти, як основні показники фінансів

Одними з найбільш точних показників фінансів є фінансові коефіцієнти, які характеризують практично всі сфери діяльності компанії. При виході параметра з допустимого значення можна говорити про появу “слабкого місця” і необхідності внесення коригувань в стратегічні плани компанії.

Всі коефіцієнти, що характеризують фінансові показники, можна розділити на кілька основних груп:

1. Коефіцієнти рентабельності. Зробивши розрахунок необхідних коефіцієнтів, можна визначити реальний дохід компанії на кожну грошову одиницю капіталу, обчислення прибутку, витрат і поточних активів компанії. При цьому загальна рентабельність складається з цілої групи показників – рентабельності оборотних і позаоборотних капіталу, рентабельність сукупних витрат і витрат по звичайних напрямками діяльності, рентабельність кредитних коштів, рентабельність виробництва, рентабельність продажів і так далі.

Кожен параметр працює зі своїм напрямком розвитку компанії. Наприклад, рентабельність сукупних витрат показує загальний розмір чистого доходу, яку отримала компанія за певний проміжок часу на кожен рубль витрат. Рентабельність продажів відображає загальну ефективність компанії за аналізований проміжок часу і так далі.

2. Коефіцієнти ліквідності (їх ще називають показниками платоспроможності) здатні виконати дві основні функції. По-перше, вони точно відображають фінансову стійкість компанії. По-друге, дають необхідну інформацію для роздумів зовнішнім користувачам аналітичних даних.

До таких показників фінансів можна віднести – коефіцієнти загальної ліквідності, поточної ліквідності, швидкої ліквідності. Також сюди відноситься параметр термінової ліквідності, проміжної ліквідності, критичної ліквідності. Не можна не врахувати коефіцієнти відновлення платоспроможності, покриття, маневреності капіталу, втрати платоспроможності і так далі.

При цьому кожен параметр може стати в нагоді для реалізації своїх завдань. Найбільшу цінність для постачальників матеріалів і сировини представляє коефіцієнт абсолютної ліквідності. Для банку найбільш цікавий коефіцієнт “критичної оцінки”. Потенційні акціонери максимальну увагу приділяють коефіцієнту поточної ліквідності.

3. Коефіцієнти оборотності дозволяють оцінити загальну ділову активність підприємства, його перспективи, швидкість обороту коштів і так далі. Обчислення цього показника полягає в розрахунку цілої групи коефіцієнтів оборотності – активів, мобільних і оборотних коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, власного капіталу, загальних і товарно-матеріальних запасів, грошових коштів і так далі. Крім цього, можуть оцінюватися терміни кредиторської та дебіторської заборгованості, частка оборотного капіталу в активах і так далі.

4. Коефіцієнти ринкової стійкості характеризують здатність компанії до розвитку, збереженню рівноваги на ринку, а також платоспроможність при будь-яких варіантах розвитку подій. До таких показників можна віднести коефіцієнти капіталізації маневреності, фінансування, залучення коштів, реальної ціни майна, забезпеченості власним капіталом і так далі.

Крім вищезазначених параметрів, використовуються і інші показники – коефіцієнти фінансової стійкості, коефіцієнти стану основного капіталу (його відтворення) та інші.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фінансові коефіцієнти, як основні показники фінансів