Середньозважена ціна всього капіталу підприємства

На основі визначення ціни власного і позикового капіталу обчислюється середньозважена ціна, яка являє собою середнє з вартостей окремих компонентів і їх питомої ваги в загальній структурі капіталу. Питома вага джерел фінансування поточних та інвестиційних потреб розраховується на основі даних, що визначають відповідну або прогнозовану структуру капіталу. У ситуації, коли капітал формується тільки з одного джерела, то його середні витрати відповідають ціні даного виду залучених коштів. Для обчислення середньої ціни всього придбаного і використовуваного капіталу застосовується формула:

СВЦ = (Ка? Ца) ? (1 – Нп) + (Кб? Цб) + (Кв? Цв),

Де СВЦ – середньозважена ціна капіталу; Ка, Кб, Кв – питома вага кожного джерела в загальній сумі капіталу; Ца, Цб, Цв – ціни відповідних частин капіталу; Нп – ставка податку на прибуток.

Середньозважена ціна капіталу не тільки визначає рівень витрат на його придбання, але і дозволяє оцінити ефективність формування структури. Аналіз цих даних показує, як різні джерела фінансування впливають на загальний обсяг витрат на створення необхідного капіталу. На основі вивчення відповідних показників визначається оптимізація структури фінансування поточної та стратегічної діяльності підприємства. При цьому вирішальне увага приділяється можливостям зниження рівня загального обсягу витрат і забезпечення безперервного надходження необхідних фінансових ресурсів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Середньозважена ціна всього капіталу підприємства