Достатність капіталу: визначення

Для чого підприємству потрібен капітал? Головним чином він виконує дві функції: по-перше, страхову, так як саме за допомогою капіталу погашаються зобов’язання перед кредиторами в разі банкрутства, по-друге, регулюючу, тому як капітал визначає масштаби активів і пасивів операцій фірми. Тому показник “достатність капіталу” в загальному вигляді відображає ступінь надійності підприємства. Важливо розуміти, що принцип “чим більше, тим краще” при визначенні капіталу не застосуємо – надмірна капіталізація компанія також вважається не кращим (і вже точно не найдешевшим) способом залучити гроші.

Підходи у визначенні банківського капіталу

Основні підходи, яких повинен дотримуватися керівник при оцінці достатності капіталу, виходять з функцій самого капіталу:

    З точки зору організації бізнесу капітал є достатнім, якщо покриває всі витрати, пов’язані із запланованим розвитком, і ще має деякий запас для непередбачених витрат. З точки зору компенсації втрат капітал є достатнім, якщо дозволяє покрити втрати, пов’язані з неповерненням активів (актуально для банків і МФО). З точки зору організаційного зростання капітал достатній, якщо дозволяє в будь-який момент придбати необхідні для розвитку фірми активи (наприклад, передове обладнання). З точки зору репутації капітал достатній при виконанні двох умов: він відповідає очікуванням і уявленням, що склалися про компанію в суспільстві, і перевищує мінімально допустимий ліміт, встановлений органами нагляду. З точки зору ризику капітал достатній, якщо покриває обсяг запланованих операцій.

При оцінці керівник може дотримуватися одного з цих підходів (визначаючи таким чином для себе пріоритетну функцію), проте, в цьому випадку уявлення про достатність буде виключно суб’єктивним. Висновок, що капітал об’єктивно достатній, робиться лише при одночасному виконанні всіх описаних вище умов.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Достатність капіталу: визначення