Види грошового капіталу

Класифікують грошовий капітал з точки зору економічної форми.

Його можна поділити на дві групи:

    1. Капітал. Так само як всі об’єкти, які мають інтелектуальне або матеріальне вираження. 2. Фінансовий капітал. Він знаходиться в формі цінних паперів і грошових коштів.

Реальний капітал також можна розділити на два види – основний і оборотний.

До першого належать усі активи, термін служби яких становить понад рік. Тут враховуються земля, будівлі, споруди, транспорт, інструменти, обладнання. З обсягу основного капіталу складається потенціал фірми з точки зору виробничих можливостей.

Другий же вид, що представляє собою оборотні кошти, включає в себе ті активи, які використовуються протягом одного господарського циклу і переходять в інший стан. Тут враховуються запаси матеріалів на складі, незавершене виробництво, готові і відвантажені товари, що надійшли як оплата гроші, а також витрати майбутніх періодів.

До фінансового капіталу належать цінні папери, які емітує організація, а також грошові кошти. Але варто враховувати, що далеко не всі гроші відносяться до цієї категорії. До фінансового капіталу відноситься лише та частина коштів, яка не бере участі в господарському циклі і не створює додаткову вартість. Це гроші, які знаходяться на ощадних рахунках у банківських установах на зберіганні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Види грошового капіталу