Аналіз позикового капіталу і оцінка ефективності його використання

Залучення грошових коштів (активів) із зовнішніх джерел вимагає певної уваги з боку позичальників. При цьому основним завданням є аналіз позикового капіталу і ефективності його застосування.

Зокрема, мета такого аналізу полягає в наступному:

    – провести оцінку перспектив фінансового стану компанії в майбутньому і теперішньому часі; – визначити можливі варіанти фінансування, а також продумати варіанти їх подальшого застосування; – обгрунтувати ймовірні і доступні темпи розвитку компанії з позиції її забезпечення різними джерелами фінансування. – зробити прогноз реального стану компанії на ринку капіталів.

Найбільш ефективним вважається дискриптивні модель аналізу – побудова бухгалтерської звітності, проведення динамічного та структурного аналізу, аналітичні записки до звітів, факторний і коефіцієнтний аналіз.

Особливість структурного аналізу – це сукупність методик, що дозволяють досліджувати структуру фінансової діяльності компанії. В його основі – надання бухгалтерської звітності.

Динамічний аналіз дає можливість визначити тенденції зміни якихось певних статей позикового капіталу. Також за допомогою такої перевірки можна визначити перспективи груп позикових ресурсів, що входять до складу звітності.

Коефіцієнтний аналіз – один з основних варіантів аналізу застосовуваного капіталу. При цьому до показників оцінки позикового капіталу можна віднести – показники рентабельності, ділової активності, оцінки руху коштів, структури.

Для оцінки позикового капіталу в коефіцієнтному аналізі використовуються наступні параметри:

    – загальний коефіцієнт надходження капіталу. Враховує, яке процентне відношення позикових коштів має місце на кінець певного періоду; – коефіцієнт позикового капіталу. За цим параметром можна відстежити, яку частину від загальних кредитних коштів складають знову залучені довгострокові і короткострокові позики; – коефіцієнт вибуття кредитних коштів допомагає оцінити, яка частина позикового капіталу вже вибула шляхом виплати коштів кредиторам; – показник ділової активності дозволяє провести детальний аналіз, чи правильно підприємство розпоряджається своїм капіталом. До цієї групи можна віднести кілька видів коефіцієнтів – оборотності позикового капіталу або кредиторського боргу; – коефіцієнт структури капіталу відображає, наскільки захищені інтереси інвестора і кредитора. З їх допомогою можна оцінити, чи здатна компанія своєчасно справлятися із зобов’язаннями за довгостроковими кредитами. До таких параметрів можна віднести коефіцієнти позикового капіталу, власного капіталу, відносини власних коштів до кредитних.

У процесі проведення оцінки капіталу аналізу повинна піддаватися:

    – динаміка позикових коштів. Тут підвищення темпів зростання кредитного капіталу над зростанням активів компанії неминуче веде до зниження загальної стійкості структури; – відношення кредитного капіталу до загальних, а також власних активів компанії; – структура позикових коштів за терміном оформлення та економічної суті кредитів; – своєчасність виконання зобов’язань перед кредиторами. Тут важливо розраховувати питому вагу позик і кредитів, які ще не погашені і вимагають термінової оплати; – забезпеченість кредитних коштів. На даному етапі повинен проводитися аналіз виданого забезпечення (майна, векселів).

Вся інформація зводиться в одну загальну таблицю і піддається аналізу.

Крім цього, одним з найважливіших показників ефективності роботи компанії є фінансовий леверидж – це додатковий фактор, які виникає одночасно із залученням позикового капіталу і дозволяє отримати додаткові кошти у вигляді чистого прибутку. Саме фінансовий леверидж найкраще показує суть ефекту фінансового важеля.

Сам фіансовий важіль – це збільшення прибутковості (рентабельності) особистого капіталу в разі залучення кредитних коштів. При цьому повинно виконуватися одна важлива умова. Економічна рентабельність активів компанії більше, ніж ставка відсотка за позикою.

Розраховується ефект фінансового важеля за такою формулою:

ЕФР = (1-Нп) * (Ра-Сск) * ЗК / СК, де

    Ра – це прибутковість активів, виражається в частках одиниць; Нп – відсоток податку на прибуток, частки одиниць; СК – вартість особистого капіталу в середньорічному вираженні; ЗК – середньорічна вартість позикових коштів; ССК – середній рівень процентної ставки по позиці, в частках одиниць.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Аналіз позикового капіталу і оцінка ефективності його використання