Позиковий капітал: визначення

Поняття позикового капіталу

Позиковий капітал – це активи підприємства у вигляді боргових зобов’язань, які залучаються з боку у вигляді кредитів, фінансової допомоги, сум, отриманих під заставу, і інших зовнішніх джерел на конкретний термін, на певних умовах під будь-які гарантії.

Позиковий капітал підлягає беззастережному поверненню і використовується в обороті підприємства на умовах платності, тобто на користь кредитора періодично нараховуються відсотки.

Позикові кошти потрібні підприємствам, коли власного капіталу недостатньо для розширення масштабів комерційної діяльності, впровадження нових технологій, запуску маркетингової кампанії, інвестування та інших цілей, які підвищують рентабельність всіх бізнес-процесів і ринкову вартість компанії в цілому.

Висновок: позикові кошти доцільно залучати для фінансування тих подій, заходів та активностей, які не характерні для нормальної діяльності підприємства і носять одиничний характер. В цілому без позикового капіталу можна обійтися, його відсутність не порушить звичні процеси, не відіб’ється на них негативно. Такі позики можна назвати ліквідними.

Якщо ж кредитування потрібно не для розвитку, а для покриття постійних збитків та збереження прибутковості на звичному рівні, тобто, коли єдиний вихід підтримувати життєдіяльність компанії – зовнішній капітал, то це неліквідні позики, які в підсумку можуть привести до банкрутства. Слід уникати таких ситуацій, коли позики – безальтернативна необхідність, інакше використання зовнішніх коштів буде невиправданим.

Обгрунтованість залучення позикових коштів – це функція фінансового менеджменту, який управляє позиковим капіталом і аналізує, наскільки він виправданий в рамках прийнятої фінансової стратегії підприємства.

Види позикового капіталу

    Векселі; Лізингові операції; Банківські кредити; Позики, отримані від інших юридичних осіб; Облігації; Кредитні ноти; Сек’юритизовані активи; Коштів від розміщення акцій; Субсидії, дотації, інвестиції з бюджетних і позабюджетних фондів і т. д.

Форми позичкового капіталу

Можна виділити основні форми залучення позикових коштів:

    1) Грошові кошти в національній валюті. 2) Грошові кошти в іноземній валюті. 3) Товарна форма (наприклад, поставки з відстрочкою платежу). 4) Оренда основних фондів і нематеріальних активів з відстрочкою платежу.

Вибір форм залучення позикових коштів здійснюється підприємством самостійно, виходячи з цілей і специфіки його господарської діяльності.

Процедура залучення позикових коштів

Для прийняття рішення про притягнення позик, слід дотримуватися такої послідовності.

    1) Проаналізувати сформовану практику залучення і використання позикових коштів. 2) Визначити цілі залучення позикових коштів в майбутньому періоді. 3) Визначити граничний обсяг позик, враховуючи при цьому фінансову стійкість організації в довгостроковій перспективі. 4) Оцінити вартість залучення позикового капіталу і загальний розмір коштів, необхідних для обслуговування бажаних позик. 5) Визначити структуру позикових коштів, сформувати прийнятні умови для їх залучення. 6) Забезпечити ефективне використання позик та своєчасні розрахунки за ним.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Позиковий капітал: визначення