Методика і технологія в педагогіці, визначення

Педагогічна діяльність – це галузь, яка потребує постійного вдосконалення. Вона залишає свій відбиток на процесі виховання і формування особистості. Консерватизм тут недоречний, адже фахівцями виведено безліч альтернативних способів і методик викладання.

Педагогічна методика – це наука, яка структурує всілякі техніки і закономірності навчання. Складається з комплексу методів, прийомів і засобів освіти. Має дослідницьку природу, і дає можливість педагогу вдосконалюватися.

Творчий погляд на педагогічну методику

Що таке методика в педагогіці? Це підсумок багатовікових пошуків педагогами способів ефективного навчання з максимальною роботою на результат. Їх існує величезна кількість, і всі мають науковою основою. Використання різних методик для педагога – це безперечно можливість проявити свій творчий потенціал.

Методи в педагогіці – це постійний пошук смислів, цілей, класифікацій, можливість продумати заняття наперед і дати шанс дітям реалізувати себе в ході уроку. Це по праву називають педагогічним мистецтвом, адже свідчить про розкріпачення вчителі і його ініціативності. У сучасних школах, вживання методик – це обов’язкова і невід’ємна частина роботи.

План-конспект уроку як візуальне втілення методик

Візуальним показником будь використаної методики є план-конспект заняття. У ньому в письмовому вигляді знаходиться поступовий хід уроку, дослівна послідовність реплік викладача, форми роботи і необхідні дидактичні елементи. В ході складання конспекту прописують і бажані результати підсумку заняття. Незважаючи на точність, це ніяк не сковує дії вчителя, а навпаки спрямовує його і допомагає структурувати роботу в короткий відрізок часу.

Складання конспекту – відповідальне завдання, при виконанні якої варто враховувати деякі необхідні компоненти:

    Цілепокладання: опис точних цілей, завдань і результатів. Вказівка ​​дій спрямованих на результат. Наявність дидактичного матеріалу, критеріїв чіткого і зрозумілого оцінювання.
Методика і технологія

Методика педагогіки – це не технології навчання, хоча ці поняття часто плутають, адже вони схожі за своєю природою.

Педагогічна технологія – це набір форм, методів, прийомів і засобів навчального процесу. Вони встановлюються на тлі психолого-педагогічних інсталяцій, спрямованих на отримання ефективного результату роботи.

Методика і технологія – два ланки одного механізму. Сукупність методів має ряд характеристик:

    Концептуальність. При розробці враховуються філософські, педагогічні, психологічні теорії. Системність. Логічність побудови уроку в контексті методик, структурованість взаємодії матеріалів і діяльності. Керованість. Можливість внесення коригувань в систему в процесі навчання. Ефективність. Націленість на свідомо хороший результат. Відтворюваність. Шанс запозичення методики іншими педагогами.

Методика. Що це таке? Ця дія має творчий характер. Технологія ж більш універсальна і стандартизована. Але, незважаючи ні на що, технології можуть використовуватися в методиці, і методика застосовна в технології.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Методика і технологія в педагогіці, визначення