Метод навчання в педагогіці: розкриття поняття

Здійснення освітньо-виховного процесу вимагає правильного використання сукупностей методів навчання. Сучасна література розглядає існування кількох підходів розуміння методу навчання.

Підходи до дефініції і розуміння сутності методу навчання

Метод навчання розглядається як упорядкована діяльність педагога і учнів, спрямована на досягнення поставлених дидактичних цілей, вирішення актуальних педагогічних завдань.

Метод навчання в педагогіці – це сукупність шляхів, способів досягнення дидактичних цілей, вирішення освітніх завдань, мистецтво вчителя направляти думки дітей в потрібне русло і систему, які належать їм за алгоритмом для досягнення необхідного результату.

Якщо поняття методу відноситься до діяльності педагога, то розглядаються методи викладання. Коли термін пояснює діяльність учнів, тоді говорять про методи. вчення. Методи викладання з методами навчання є методи навчання.

Структура методу навчання в педагогіці і визначення

Метод в педагогіці – це впорядкована діяльність педагога, спрямована на досягнення поставленої мети.

Структура методів має на увазі наявність прийомів – елементів, які є складовими методу, разові дії, відокремлені тактики в процесі реалізації і перетворення методу.

Структура методу говорить про наявність об’єктивної і суб’єктивної складових. Об’єктивна вважається незалежною від педагога, наявності особистісних характеристик, відображає загальні дидактичні закономірності, принципи, правила, цілі, завдання, форми і зміст навчальної діяльності. Суб’єктивна залежить від особистості вчителя, учнів і наявної конкретної педагогічної ситуації.

Визначення освітнього процесу в педагогіці – це цілеспрямована діяльність по вихованню, навчанню і розвитку особистості за допомогою наявності організованих навчально-виховних і навчально-пізнавальних процесів як єдине ціле.

Так як в структурі методу є об’єктивна, постійна, загальна складова, то це дозволяє вченим розробляти теорію методів, оптимізувати кожен окремий метод, вибудовувати маршрути оптимізації освітньо-виховного процесу завдяки використанню декількох певних методів. Наявність суб’єктивного впливає на реалізацію творчого начала вчителя, підвищення креативності процесу навчання.

Проблеми класифікації методів навчання

Характеристики методу призводять до певних труднощів при їх класифікації.

Класифікація методів навчання – це впорядкована за певною ознакою система методів.

Найдавніша класифікація грунтується на обліку джерел знання. Для загального вигляду джерела знань представляються за допомогою практики, слова, наочності, літератури. Популярність набирає використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) як джерело знань в педагогіці. Всі методи навчання можуть класифікуватися як наочний, практичний, словесний, метод роботи з книгою, метод роботи з ІКТ.

Сучасна педагогіка передбачає використання класифікації методів, заснованих на характері розумової активності дітей. Беручи до уваги цей критерій, виділяють типи навчань:

    Пояснювально-ілюстративний; Догматичний; Евристичний; Проблемний; Модульно розвиває.

Запропонована класифікація була складена, грунтуючись на розподілі підвищення активності учня в процесі пізнання і реалізації його освітньо-виховної діяльності.

Сучасна педагогічна наука пропонує різні підходи до розуміння методів навчання і їх класифікації. Загальний вигляд даної категорії є алгорімізірованной тактикою для досягнення поставленої мети, це і говорить про наявність актуальності їх використання в процесі навчання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Метод навчання в педагогіці: розкриття поняття