Види цілей і завдань в педагогіці

Мета – це бажаний ідеальний результат, який спливає в людській свідомості. Відносять до філософської категорії.

Види і класифікація цілей

Педагогічні цілі і завдання є результат для учнів і вчителя, який повинен з’явиться завдяки їх взаємодії в освіті. Мета має постійну структуру, яка визначається алгоритмом. Основні складові:

    Цільовий об’єкт. Предмет. Дія.

Цільовий об’єкт – це людина в різний ролях, з яким відбувається взаємодія.

Цільовий предмет – це та сторона людини, якого хочуть навчити в педагогічному плані.

Дія – це процес, який виконується педагогом, для розвитку цільового предмета.

Подають такі види і класифікацію педагогічних цілей:

    Нормативно-державні. Громадські. Ініціативні мети педагогів і вихованців.

Нормативно державні види цілей відносяться в загальному типу і визначаються законодавчими паперами, в державних освітніх стандартах. Паралельно проходять громадські цілі. До них відносять завдання людей, яких відносять до різних верств суспільства. Він передають їх інтереси, бажання, потреби, запити щодо професійної підготовки. При створенні різних спеціальностей і концепцій навчання педагогами дані інтереси враховуються.

Цілі, які називаються ініціативними, створюються не тільки педагогами-практиками, а й самими учнями. При створенні враховуються такі важливі фактори:

    Тип навчального закладу. Спеціалізація. Предмети, які викладаються. Рівень підготовки і розвитку учнів. Кваліфікація педагогів.
Предметна класифікація цілей і завдань

Кожна мета має власний предмет – напрямок розвитку учня. Виділяють три основні категорії таких цілей:

    Завдання розробки навичок, знань, умінь, свідомості і поведінки. Такі цілі називають освітніми. Виховні – формування власної думки для кожної ситуації. Розвиваючі цілі розвивають здібності, інтереси, задатки, формують творчу особистість.
Цілі учасників педагогічного процесу

Педагогічний процес складається і проводиться вчителем для вирішення різний проблем з вихованням, освітою і навчанням дітей. Будь учнів має власну мету навчання, засоби і методи навчання. Часто завдання вчителя і учня не збігаються. Педагогічний процес і виховні відносини стануть успішними, якщо розрив між зовнішнім і внутрішнім процесом навчання не великий.

Головне завдання вчителя – навчити учнів цілепокладання, звертати увагу на цілі учнів і всіляко допомогти їх реалізувати. Цілі і завдання учнів повинні бути на рівні з цілями педагога, і входити в педагогічний процес.

Успішним стане такою педагогічний процес, коли цілі двох основних учасників збігаються.

Учитель займається і визначають організаційні та методичні мети. Методичні полягають в переробленні технології навчання та позанавчальної активності учнів. Організаційні пов’язані і використовуються в сфері функції управління.

Розробка цілей і завдань

Розробка цілей – це конструктивний процес, який має таку схему:

    Порівняння і узагальнення потрібної інформації. Підбір певної інформації із загальної. Формулювання завдання. Для цього необхідно визначити предмет, об’єкт і конкретні дії для результату. Дії для досягнення мети. Реалізація цілей і завдання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Види цілей і завдань в педагогіці