Культурологічний підхід до виховання в педагогіці

Такі фактори, як збільшення глобалізації процесів і розміри сучасної експансії призводять до таких результатів:

    Нівелювання національних культур. Актуалізація проблем необхідності існування таких національних культур. Мотивація до посилення культурологічного процесу як найбільш значимого в системі освіти.
Сучасні підходи до розуміння культурологічного підходу

Немає єдиного визначення культурологічного підходу в сучасній науковій літературі.

Існує три думки до визначення культурологічного підходу.

Культурологічний підхід – це освітній, виховний і культурні процес, який відбувається в освітній культурному середовищі.

Друге визначення культурологічного підходу – це комплекс теоретичних і методологічних положень і практичних організаційно-педагогічних заходів, які спрямовані на передачу і створення культурних цінностей в сфері освіти.

Культурологічний підхід – це вивчення особистості в взаємодії з культурної моделлю, в контексті її культурологічного існування.

Основні положення культурологічного підходу в педагогіці

Виділяють такі основні положення культурологічного підходу в педагогіці:

    Учень є актором або суб’єктом навчання, який може культурно розвиватися і здатний на саморозвиток. Педагог виступає посередником між учнем і культурної моделлю. Педагог знайомить учня з культурними особливостями, унікальністю, самобутністю, допомагає визначити особистість і сформувати систему культурних цінностей. Освіта є культурним процесом. У його формуванні важливу роль відіграють особисті смисли, спілкування всіх учасників освітньо-виховного процесу з метою культурного розвитку. Навчальний заклад є цілим культурно-освітнім простором, де створюються культурні зразки, події, які впливають на подальший розвиток культури.

Культурологічний підхід у педагогіці – це реалізація всіх положень і підготовка фахівця-носія національної і професійної культури.

При реалізації перерахованих вище положень можлива культурна ідентифікація особистості учня, усвідомлення до якого етносу він належить, культурної моделі, прийняття цінностей, розуміння організації соціальних відносин, особливості якої пояснюються специфікою окремих національних культур.

Практична імплементація культурологічного підходу до виховання та освіти абсолютно змінює уявлення про навчання як процесі, який направляється на накопичення тільки інформаційних, пізнавальних цінностей. Також істотно збільшує культурні основи освітнього процесу.

Основні вимоги культурологічного підходу

Виділяють такі основні вимоги:

    Для освітніх цілей потрібно підвищення рівня формування національної культури, яка часто характеризується національної маркуванням. Для змісту освіти слід посилити культурологічні складові. Для педагогічних технологій варто використовувати форми і методи педагогічного впливу, які допоможуть засвоїти культурні цінності, ідеали, зразки поведінки та інше. Для освітнього простору потрібно створити культурологічну середу. Для правильної організації і управління необхідне формування корпоративної та організаційної культури освітньої установи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Культурологічний підхід до виховання в педагогіці