Маркетингове середовище

Маркетингове середовище – сукупність активних суб’єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва. Будь-яке підприємство діє і досягає успіху не в безповітряному просторі, а в певному навколишньому середовищі. Маркетингове середовище – все, що впливає на діяльність фірми.

Зміни маркетингового середовища і їх вплив на діяльність фірм, запити покупців, ринкові відносини стали одним з ключових питань у роботі підприємців. Об’єктом дослідження є тенденції маркетингового середовища, розвиток і зміна її чинників. Таким чином, маркетингове середовище маркетингу можна розділити на 2 частини: зовнішнє середовище маркетингу і внутрішнє середовище маркетингу.

Зовнішнє середовище організації, як правило, поділяють на макросередовище і мікросередовище. Макросередовище стосується всієї ситуації в бізнес – середовищі міста (країни, регіону), її характерні особливості впливають на діяльність всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та специфіки продукції, пропонованої на ринку (і для приватної перукарні, і для великого виробника продуктів харчування, і для п’ятизіркового готелю) і мікросередовища. Зовнішня маркетингове середовище відрізняється значною рухливістю і, як правило, непідвладна активному впливу з боку окремої фірми.

Мікросередовище характеризує параметри і ситуацію діяльності на окремо взятому ринку, що представляє для організації особливий інтерес (наприклад, характеристика ринку бавовняних тканин або ринку готельних послуг). До мікросередовищі відносяться сили, що діють у сфері, що безпосередньо примикає до неї, які можуть впливати на її здатність обслуговувати клієнтів:

Сама організація;
маркетингові посередники;
конкуренти;
покупці;
постачальники;
широка громадськість.
Основні елементи внутрішнього маркетингового середовища організації:

Кадровий потенціал організації;
організаційно-управлінські можливості організації;
проектно-конструкторський потенціал організації;
виробничі можливості організації;
збутовий потенціал організації;
матеріальні і фінансові можливості організації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Маркетингове середовище