Х – Словник літературознавчих термінів – Хрестоматія – Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення – Матюшкіна Т. П. – 2009

Словник літературознавчих термінів
Х

Харáктер літератýрний (від грецьк. Charakter – ознака, риса, особливість) – типовий образ людини в художньому творі, у якому виразно розкрита індивідуальна своєрідність її ставлення до людей, колективу, суспільства, праці, обов’язків, її поведінка в різних обставинах. Природною основою характеру є темперамент. Але на формування характеру вирішальний вплив справляють соціальні умови життя, виховання та самовиховання, життєвий досвід людини.

Хóку (хáйку) – традиційний жанр японської лірики, який виник у XV ст., що було зумовлено розвитком міської культури. Хоку – це трирядковий неримований вірш, що постав на основі першої півстрофи танка. Існувало кілька шкіл хоку: “Кофу” – давня школа, пов’язана з іменем Мацунаги Тейтоку; школа Нісіями Соїна, школа “Сьофу” – найсерйозніша школа, де найвизначнішим поетом був Мацуо Басьо, який реформував цей жанр, зосередившись на безпосередньому зображенні природи. До хоку зверталися інші поети (Танігуті Бусон, Кобоясі Ісса, Масаока Сікі та ін.). Хоку вважають жанром пейзажної лірики, що будується на певному домінуючому образі, який має викликати в уяві закінчену картину. Однак із самого початку хоку виходили за межі однієї пейзажної замальовки. У віршах хоку знайшли відображення не тільки природа Японії, а й особливості японського світосприйняття, звичаї та вірування японців, спосіб життя японського народу в найхарактерніших подробицях. Тематичні можливості хоку надзвичайно широкі. У трирядковому віршовому просторі автори виражали і стан природи, і найтонші порухи душі, і особливості життя японців певного часу. Приклад хоку Мацуо Басьо у перекладі М. Лукаша:

На голій гілці

Самотній ворон тихо старіє.

Осінній вечір.

3 японської поезії хоку перейшов до інших літератур. В українській літературі хоку привертали увагу поетів В. Коломійця, М. Реваковича та ін.

Х   Словник літературознавчих термінів   Хрестоматія   Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення   Матюшкіна Т. П.   2009

Хорéй – див. Розмір.

Худóжній світ – образна структура, що створена уявою письменника і втілена в тексті твору, складається з подій, постатей і висловлювань тощо. Художній світ трактується ще як друга, власне художньо-естетична цінність, що має духовний характер. Його єдність і своєрідність забезпечуються темою, ідейним пафосом, композицією і стилем літературного твору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Х – Словник літературознавчих термінів – Хрестоматія – Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення – Матюшкіна Т. П. – 2009