Канал розподілу

Канал розподілу – сукупність фірм-посередників або окремих осіб, які приймають на себе право або допомагають передавати третім особам власність на товар або послугу при їх переміщенні і розподілі від виробника до споживача.

Канал розподілу – шляхи руху товарів і послуг через проміжних агентів або безпосередньо до споживача;

Залежно від числа посередників між виробником і споживачем розрізняють канали нульового рівня, однорівневі, дворівневі, трирівневі канали.

Дворівневий канал розподілу – канал розподілу, що включає двох посередників. На споживчих ринках такими посередниками є оптовий і роздрібний торговці. На ринках товарів промислового призначення – промисловий дистриб’ютор і дилер.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Канал розподілу