Цільова аудиторія

Цільова аудиторія (target audience, цільова група) – аудиторія, на яку, в першу чергу, цільовим чином спрямована маркетингова комунікація. Цільова аудиторія – група людей, об’єднана товаром і (або) послугою – покупці, споживачі, потенційні споживачі і особи, здатні вплинути на рішення про покупку.

Визначення цільової аудиторії – один з основних питань маркетингу. Маркетингова робота від створення товару до його дистрибуції неможлива без визначення цільової аудиторії. На основі знання виробником своєї потенційної аудиторії товарів і (або) послуг, урахування вимог аудиторії до товарів і послуг, на основі знання звичок споживання і здійснення покупок, здійснюється позиціонування, підбір асортименту, вироблення стратегії розвитку підприємства в цілому.

Концентрація на цільової аудиторії. Виділення цільової аудиторії в сегменті ринку дозволяє компанії сконцентрувати зусилля на найбільш перспективною, впливової групи споживачів, а значить дозволить за допомогою концентрації на них забезпечити максимізацію прибутку в сегменті.

Цільова аудиторія і реклама. Розуміння цільової аудиторії безумовно важливо і для розміщення реклами в тому чи іншому інформаційному каналі. Необхідно визначити, що дивиться, читає, слухає ваша цільова аудиторія. При розробці рекламного повідомлення необхідно враховувати різні особливості цільової аудиторії (психологію, традиції, ментальність, релігійні, етичні, політичні та інші переконання, звичні способи отримання інформації і т. д.).

Особи, що впливають на здійснення покупки. До цільової аудиторії відносяться не тільки безпосередні споживачі товарів і послуг, але і ті, хто приймає рішення про покупку, робить покупки. До цільової аудиторії також відносять лідерів думки або осіб, які надають в процесі вибору вплив на інших.

Методика М. Шеррінгтона (методика “5W”) передбачає виявлення цільової аудиторії шляхом пошуку відповідей на наступні п’ять питань, що задаються респондентам щодо товарів, що купуються, способів здійснення покупки:

What (що?) – що надають перевагу споживач, тип товару, якісні харакетристики товару;
who (хто?) – хто купує товар, тип споживача, його статево-вікові характеристики;
why (чому?) – мотивація, потреба в товарі, прихильність марці, цінові переваги, піраміда Маслоу;
when (коли?) – як відбувається купівля (час здійснення покупки, способи вчинення відкладеної за часом покупки);
where (де?) – місця покупок, де найчастіше питається і купується товар, канали розподілу товару.
Формалізація відповідей на вище перелічені питання дає опис цільової аудиторії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Цільова аудиторія