Хол-тест

Хол-тест (hall-test) – маркетингове дослідження, різновид особистого інтерв’ю, що застосовується як метод дослідження якісних властивостей предмета.

Хол-тест заснований на анкетуванні респондентів з метою уточнення сприйняття атрибутів і споживчих властивостей товару, рекламного повідомлення, упаковки, назви, послуги чи торгової марки цільовою аудиторією. Особливістю хол-тесту є явний і безпосередній контакт частини цільової аудиторії (респондентів) з тестованим предметом.

У Hall-test беруть участь група респондентів. Спілкування з респондентами відбувається в спеціально підготовленому приміщенні, призначеному для спокійного спілкування. Завдання респондентів хол-тесту – оцінити якості, привабливість товарів, упаковки та інших елементів, які впливають на вибір покупця. Під час проведення хол-тесту респондентам спочатку представляється для проби об’єкт тестування, а потім пропонується заповнити заздалегідь складену анкету, що складається з послідовних питань маркетингу. Часто анкетування проводиться усно.

Метод хол-тесту є невід’ємною частиною сфери досліджень ставлення цільової аудиторії. Hall-test допомагає оцінити виробнику, розробнику і власнику торгової марки перші якісні враження цільової аудиторії від предмета досліджень, без глибокого аналізу споживчих властивостей.

Різновидами хол-тестів є:

Оцінний хол-тест – предметом тестування є один товар і його споживчі властивості, одне рекламне повідомлення і ставлення аудиторії до нього
порівняльний хол-тест, коли оцінюються споживчі властивості декількох аналогічних товарів або видів одного предмета, з метою прямого порівняння, вибору кращого і виявлення недоліків кожного з досліджуваних предметів.
Однією з приватних різновидів хол-тесту є так званий “тест наосліп” (blink test). Основна відмінність “тесту наосліп” від традиційного хол-тесту є те, що респондентів не посвячують в ціль дослідження, а пропонують лише висловити свої відчуття і досвід користування продуктом. При цьому, назва продукту, який вони тестують, не повідомляється. Це робиться в тому випадку, коли вплив способу відомої торгової марки здатне вплинути на результати тестування свойст продукту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Хол-тест