Промоушн мікс

Промоушн мікс (promotion mix) – комплекс заходів маркетингу, націлений на популяризацію (просування) предмета маркетингу серед цільової аудиторії.

Поняття Промоушн мікс (promotion mix) поряд з поняттям комплекс маркетингу є ключовим поняттям маркетингу, що визначає суть ринкової діяльності.

Промоушн мікс включає в себе арсенал комплексно застосовуються маркетинговими фахівцями інструментів рекламно-інформаційно звернення та інформаційно-емоційного впливу на цільову аудиторію (на покупців і споживачів товарів і послуг).

Промоушн мікс – це кошти (методи і способи), за допомогою яких продавець намагається інформувати, переконувати і нагадувати цільової аудиторії, безпосередньо або побічно, про свої пропозиції, товари та товарні знаки.

У промоушн мікс включається:
реклама (не пряма масова реклама);
торговий маркетинг (маркетинг продажу і маркетинг збуту),
паблік рілейшнз (public relations, PR) або зв’язки з громадськістю
директ-маркетинг (пряма реклама, персональні продажі, персональний промоушн, консультації та навчання).
Реклама в промоушн міксі – будь-яка оплачувана форма неперсонального звернення і просування ідей, товарів або послуг;

Торговий маркетинг в промоушн міксі – це комплекс спонукальних прийомів, покликаних прискорити і просування товару в маркетинговому каналі серед торгових посередників і збільшити придбання товарів цільовою аудиторією і послуг в місцях продажів.

Зв’язки з громадськістю в промоушн міксі – це різноманітні програми, метою яких є просування або захист іміджу компанії або окремих товарів.

Директ-маркетинг в промоушн міксі – безпосереднє особистісне взаємодія з представником цільової аудиторії з метою продажу товарів і послуг.

Зверніть увагу! У промоушн-міксі немає окремими рядками: інтернет-реклами, SMM, контент-менеджменту, івентів та ін. Справа в тому, що все перераховане – це або інструменти, або коммунікацівние канали, які вже включені в промоушн мікс.

Так, наприклад, генерація контенту (контент менеджмент) – це менеджмент одного з напрямків в комплексі маркетингу:
рекламний менеджмент – підготовка статей в ЗМІ, рекламних гасел і слоганів, рекламних матеріалів;
менеджмент торгового маркетингу – підготовка комерційних пропозицій, каталогів продукції, описів торгових акцій, та ін.
PR-менеджент – підготовка прес-релізів, історій брендів, анонсів та ін.
менеджмент директ-маркетингу – підготовка інформаційних листів, текстів листів, каталогів продукції та ін.
Організація маркетингових конференцій, виставок, BTL-акцій – так само здійснюється тільки з метою рекламування предмета маркетингу, PR або торгового маркетингу. Саме тому не існує івент-маркетингу, який скасовує собою промоушн мікс.

Тим більше, не можна вважати генерацію контенту, SMM, інтернет-рекламу чимось окремим, понад важливим, “новим маркетингом”, чимось виходять за рамки промоушн мікс, який відміняє або видоизменяющим сам промоушн мікс.

Поява в маркетингу такого поняття, як промоушн мікс (комплекс промотування) обумовлено тим фактом, що перераховані кошти комунікації і впливу на цільову аудиторію здатні досягати цілей маркетингу лише комплексно. Кожен з компонентів маркетинг міксу здатний вирішувати різні завдання і володіє різним потенціалом, тому в комплексі маркетингу вони носять взаємодоповнюючий характер. Всі ці кошти працюють комплексно, доповнюючи і посилюючи вплив на цільову аудиторію.

Питання для маркетолога не варто в тому, яка з перерахованих засіб вибрати, а в тому, як:
максимально швидко і ефективно провести покупця по всіх етапах продажу, застосовуючи інструменти промоушн міксу;
який засіб рекламно-маркетингового впливу застосувати на кожному з етапів комунікації, що б доповнити вплив на цільову аудиторію, застосоване на прдидущем етіпе комунікації;
як розподілити між ними маркетинговий бюджет для максимізації віддачі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Промоушн мікс