Освоєний ринок: визначення

Освоєний ринок – комплекс (група, сукупність) споживачів, що вже купили певний товар або відносяться до категорії постійних покупців.

Освоєний ринок: сутність та місце в класифікації

Ринок – група (сукупність) вже діючих або потенційних покупців (продавців) певних послуг або товарів. Тут вироблена продукція, а також витрачати на її виготовлення працю підтверджує свою важливість в соціумі і все більшим попитом в середовищі споживачів.

До основних елементів будь-якого ринку можна віднести:

    Покупців, які ставлять собі за мету купити який-небудь товар; Продавців, які планують реалізувати будь-яку продукцію; Кошти (гроші), за які здійснюється певна покупка; Можливості реалізації і покупки товару.

До основних типів ринку, які існують сьогодні, варто віднести:

– товарний ринок. Тут реалізується певний вид або група товарів, які мають безпосередній зв’язок у виробничому і споживчому характері;

– потенційний ринок – комплекс споживачів, які проявляють інтерес до певної послуги (товару). Така категорія клієнтів купує цікавлять їх продукцію;

– доступний ринок – комплекс споживачів, які мають гроші, доступ і зацікавлені в певній продукції. Чим більше залучені споживачі в ринок, тим вище ступінь його доступності;

– цільовий ринок – складова кваліфікаційного ринку, який доступний споживачам. Як правило, саме з розрахунку на певний сектор підприємство концентрує свої зусилля;

– освоєний (обслуговується) ринок. Тут мається на увазі група споживачів, які вже придбали їх цікавить товар і переходять в категорію постійних покупців. Наприклад, компанія “ХХХ” зайнялася виробництвом товарів для офісних приміщень та наданням послуг корпоративного обслуговування. Згодом керівництво прийшло до думки, що головний упор варто робити на формуванні бази клієнтів, а також просуванні компанії. Клієнти підприємства “ХХХ” зацікавлені в продовженні співпраці. У свою чергу, керівництво підприємства повинно робити упор на покриття індивідуальних потреб замовника і розширення асортименту;

– закритий ринок характеризується тим, що його учасники мають тісний зв’язок з адміністративним ресурсом і можуть бути залежні від нього. Особливість закритого ринку – відсутність конкуренції, стабільність в ціновій політиці, обмежений доступ;

– відкритий ринок – сфера комерційної діяльності, коли вплив на учасників ринку надає кон’єктура. При цьому держава може частково виступати в ролі регулятора. Для такого ринку характерна велика конкуренція, часта зміна цін, коригування вхідних лімітів (залежать від ситуації на ринку);

– ринок продавця – один з типів ринку, коли продавці мають більш потужні позиції, ніж покупці (наприклад, є певний дефіцит послуг або товарів);

– ринок покупця – ринок, де позиція покупців сильніша по відношенню до продавця.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Освоєний ринок: визначення