Аналіз споживача

Аналіз споживача – аналіз, спрямований на вивчення смаків, диференціацію структури потреб за групами споживачів, виявлення незадовільних потреб, мотивів переваги споживачем тих чи інших товарів.

ENG: Consumer analysis

Аналіз споживачів дає розуміння споживчих переваг наявних і потенційних споживачів, їх вимоги і ставлення до продукції компанії. Аналіз споживачів показує задоволеність і лояльність діючих споживачів, а отже дозволяє скоригувати маркетингову стратегію Вашого підприємства: поліпшити ціноутворення, адаптувати під запити споживачів Ваші продукти і послуги, оптимізувати канали просування і рекламну політику

Можна виділити наступні основні напрямки комплексного маркетингового аналізу споживачів:

Аналіз потреб споживача (мета – виявлення основних потреб, які споживач прагнуть задовольнити, а також виявлення потреб, які в даний час не задоволені);
аналіз очікувань споживача (вивчення стандартів обслуговування, яких клієнти очікують від придбання послуги – наприклад, щодо вартості послуги);
дослідження сприйняття клієнта (вивчення найбільш важливих критеріїв якості послуги з точки зору клієнта – того, чого він очікує і що сподівається отримати, набуваючи послугу);
контроль обслуговування (організації, що надають послуги, вимірюють технічні аспекти обслуговування, наприклад надійність і своєчасність переказу грошових коштів банком);
аналіз операційних методів і реакцій клієнта на пропозицію товарів і послуг – наприклад, моделювання і прогнозування попиту на товари і послуги;
вивчення ключових клієнтів (більшість організацій, що надають послуги, розглядають деяких клієнтів як найбільш важливих в порівнянні з іншими, найчастіше через розмір активів або отриманого прибутку, або сталості споживання товарів або послуг компанії);
підтримання постійних контактів з поточними і потенційними клієнтами шляхом створення панелі споживачів;
отримання інформації, що стосується очікувань споживачів щодо якості обслуговування;
аналіз скарг споживачів (організації, що надають послуги, досить часто розглядають претензії від клієнтів як позитивний джерело інформації, оскільки якщо скарга повідомлена керівництву, то ця інформація допоможе усунути причини і уникнути повторення даних прецедентів в майбутньому);


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Аналіз споживача