Справжніх друзів водою не розіллєш

Матеріал до уроку. Всеволод Нестайко “Просто Олесь друг”.

Мета. Розширювати знання учнів про значення справжньої дружби між людьми. Учити визначати дійових осіб, виділяти основну думку твору, ділити його на частини; висловлювати своє ставлення до прочитаного, робити висновки; розвивати мову і мовлення школярів. Виховувати дружелюбність.

Обладнання. Таблиці складів для розпитування, картки зі словами, предметні малюнки.

Хід уроку

І. Організація класу. Мовна розминка.

1. Гра “Упіймай на гачок”.

Яке слово відрізняється від інших одним звуком? Спіймайте його на “гачок”; плесніть у долоні.

Парта – парта – карта – парта – Марта – парта.

Пити – пити – мити – пити – бити – мити – пити.

Каша – Маша – каша – Паша – Саша – каша.

2. Розпитування.

1) За складовою таблицею.

Читання колонок складів з голосними [а, я, у, ю].

2) Складання прислів’я.

3 ДРУ

5 ВО

7 НЕ

9 ЗІ

1 СПРАВ

6 ДОЮ

4 ЗІВ

8 РО

10 ЛЛЄШ

2 ЖНІХ

(Справжніх друзів водою не розіллєш.)

– Як ви розумієте це прислів’я?

3. Читання слів з карток-“блискавок”.

II. Опрацювання оповідання В. Нестайка “Просто Олесь друг”.

1. Бесіда.

– Про кого йтиметься в оповіданні?

– Не читаючи оповідання, скажіть – ким був Олесь?

2. Слухання частини оповідання. Перевірка первинного сприймання.

– Як звати хлопчиків?

– Якими вони були?

– Поясніть вислів “водою не розіллєш”.

– Про що мріяли хлопчики?

– Який подарунок до першого вересня батьки приготували хлопцям?

– Що собі уявляли друзі?

– Що ж сталося з Костиком?

– Як ви гадаєте, чи одягне Олесь форму першого вересня? Чому?

3. Словникова робота.

Дрýжать

Кирпáті

Улíтку

Обúдва

Розіллєш

Сіроóкі

Вúщенький

Біляві

Схóжі

Худíший

Профéсія

Звичáйно

Матрóс

Штýрман

Хлоп’ята

Врáження

– Прочитайте спочатку усі слова.

– Прочитайте слова, які описують зовнішність хлопчиків.

– Знайдіть і прочитайте слова, які вказують, ким хотіли стати хлопчики.

– А ким би ви хотіли стати?

4. Мовчазне читання другої частини твору. Витворення змісту за запитаннями з елементами вибіркового читання.

– Чому Олесь не одягнув нової форми?

– У яких рядках зосереджено основну думку твору? Прочитайте.

5. Читання уривка оповідання в особах.

– Чи сподобався вам вчинок Олеся? Поясніть.

6. Розвиток мовлення. Складання характеристики хлопчиків.

– Розкажіть про хлопчиків спочатку про Олеся, а потім про Костика, використовуючи характеристики з таблиці.

7. Вправа на вдосконалення навичок читання.

– Прочитайте частину оповідання, яка вам сподобалася. Чим саме? Поясніть.

– Чому Олесь вигадав відповідь на запитання Костика?

– Чому Олесь відвів погляд, коли Костик дивився йому прямо в очі? Про шо це свідчить?

– А як би вчинили ви?

8. Складання плану оповідання.

Робота в зошитах.

План

1. Олесь і Костик завжди разом.

2. Приємна новина.

3. Несподіванка для хлопця.

4. Ех, Олесь!

9. Переказування змісту оповідання за складеним планом.

10. Робота з зошитом (с. 42).

III. Підсумок уроку.

– На основі прочитаного обміняйтеся думками про те, хто такий справжній друг.

– Розкажіть про свого справжнього друга.

УРОК 94. Урок позакласного читання
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Справжніх друзів водою не розіллєш