Навколо все мені цікаве

Матеріал до уроку. Григір Тютюнник “Бушля”.

Мета. Розширити уявлення дітей про цікавий світ навколо них. Вчити виразно, інтонаційно, швидко читати; розвивати допитливість, інтерес до навколишнього життя. Виховувати почуття краси рідної природи.

Обладнання. Таблиці складів для розчитування, предметні малюнки, картки-“блискавки” зі словами.

Хід уроку

І. Організація класу. Мовна розминка.

1. Вправа на розвиток фонетичного сприймання.

Учитель показує малюнки, учні називають птахів, що зображені на них, визначаючи, який спільний звук ([c]): соловей, сова, ластівка, синиця, снігур, сокіл.

2. Вигадування загадки.

Велика, довгонога, довгошия птаха,

Ховається від неї і птиця, і комаха.

Водою в очереті ходить,

Поживу зубатим дзьобом схопить. (Бушля)

– На якого птаха схожа бушля?

– Що ви знаєте про неї?

3. Розчитування.

1) За таблицею складів (з голосними [е, є, у, ю]).

2) Гра “Знайди слово”.

Утворення слів зі складів.

– Що можна сказати про ці слова? (Це дієслова, стосуються якоїсь особи.)

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Сьогодні ми познайомимося з автором оповідань для дітей Григором Тютюнником та його творчістю. Він писав: “Оповідання – найближче до поезії, до почуття”. Саме над почуттями він працював. Описував їх, адже все, шо діялось навколо, цікавило його. Твори цього митця надзвичайно цікаві. Вони хвилюють, їх хочеться читати й перечитувати. їхні герої викликають співчуття і сміх, любов і жаль.

Тема добра й любові є основною у творах Г. Тютюнника для дітей. Ось один із творів, який дуже полюбляють маленькі читачі, – “Бушля”.

III. Опрацювання оповідання Г. Тютюнника “Бушля”.

1. Слухання частини оповідання, яку читає учитель (до слів “…розморило на дощ обох”).

– Хто головний герой твору?

– Про кого ще йдеться у цій частині оповідання?

– Знайдіть і прочитайте опис бушлі.

2. Продовження читання оповідання кращими учнями.

– Яка кумедна історія трапилася з Арсеном?

– Які почуття викликав у вас цей випадок?

3. Словникова робота.

Припустúв дощ

Покружляла

Птáство

Сíла

Дятел стукотíв

Учепúлась

Не клювáло

Задрімáла

Лáнтух

Прокúнулася

Велúкі прозóрі бýльбахи

Клíпнула

Звелáся

Збудúла

Удáрила

Кричúть

– Прочитайте слова лівого стовпчика, поясніть їхні значення.

– Прочитайте слова правого стовпчика. Кого вони стосуються?

4. Фізкультхвилинка.

5. Аналіз змісту з елементами вибіркового читання.

– Визначте тему твору.

– Поясніть значення виділеного вислову.

– Чи гнівався Арсен на бушлю та селян, які сміялися з нього?

– Доведіть свою думку словами з оповідання.

– Як ви гадаєте, чому письменник саме так закінчив розповідь про діда Арсена?

– На якій думці він наголосив? Прочитайте ці слова з оповідання.

6. Вправа на розвиток уміння швидко орієнтуватися у тексті.

1) Гра “Дочитай речення”.

Учні готують і пропонують свої завдання однокласникам.

2) Гра “Відшукай слово”.

Діти шукають і зачитують речення, в яких є слово “Арсен”.

7. Поділ тексту на частини. Складання плану.

План

1. Не клювало.

2. Прилетіла бушля.

3. Переполох.

4. Арсен – бушля.

8. Переказування змісту оповідання за колективно складеним планом.

9. Розвиток зв’язного мовлення.

– Розкажіть, який епізод оповідання зображено на малюнку в підручнику (с. 135).

– Яким був дід Арсен? Складіть характеристику героя.

10. Словесне малювання.

– Складіть уявний малюнок до прочитаного твору.

– Чим вас приваблює це оповідання?

11. Робота з зошитом (с. 41).

IV. Підсумок уроку.

– Чого вчать вас події, описані в оповіданні?

– А які кумедні історії траплялися з вами?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Навколо все мені цікаве