ЛІТО КРАСНЕ НАДВОРІ – ЯК HE ЛЮБИТЬ ТОЙ КРАЙ

Матеріал уроку. Михайло Коцюбинський “Літній день”.

Мета. Розширити уявлення дітей про красу природи влітку; вчити розкривати зміст образних висловів; формувати уміння аналізувати, робити висновки з прочитаного; удосконалювати навички правильного виразного читання; розвивати зв’язне мовлення.

Обладнання. Картки із зображенням різних предметів, зі словами; аудіозапис п’єси А. Вівальді “Пори року. Літо”.

Хід уроку

І. Вправи на розвиток читацьких навичок.

1. Гра “Пройди лабіринт – прочитай слово”.

– Що означають ці слова? Назвіть їх у правильному порядку.

2. Вправи для розвитку мовної догадки.

– Прочитайте народні прислів’я про літо. Читайте, подумки вставляючи пропущені букви.

– Хт_ в ч_рвн_ б_йд_к_є, т_й _з_мк_ г_л_д_є. (Хто в червні байдикує, той узимку голодує.)

– Пр_йш_в л_п_н, д_ х_т_ – н_м_ к_л_ сп_ч_в_т_. (Прийшов липень до хати – нема коли спочивати.)

– С_рп_н_ зб_р_є, а з_м_ п_їд_є. (Серпень збирає, а зима поїдає.)

3. Розвиток зв’язного мовлення, фантазії учнів.

Гра-фантазія “Розкажи мені про літо”.

Вчитель заздалегідь готує і роздає дітям картки із зображенням різних предметів (пташок, квітів, дерев, трави, хмарки, сонечка, будинку, дітей, дорослих, морозива, тощо). Потім учні по черзі в іграшковий мікрофон розповідають від імені свого персонажа про те, за що він любить літо. Наприклад, від імені морозива можна скласти таку розповідь: “Я люблю літо тому, що влітку мене багато купують, їдять, хвалять, радіють. Проте я водночас не люблю літо, адже воно дуже спекотне, і я швидко тану”.

4. Слухання п’єси Антоніо Вівальді “Пори року. Літо”.

– Послухайте, як за допомогою музики передав свою любов до літа відомий італійський композитор Антоніо Лучіо Вівальді. (Слухання музики.)

– Який настрій твору? Які картини виникли у вашій уяві?

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Словесний опис літнього дня почуєте в оповіданні Михайла Коцюбинського.

III. Опрацювання оповідання М. Коцюбинського “Літній день”.

1. Виразне читання оповідання вчителем.

– Що автор описує у своєму оповіданні?

2. Словникова робота. Вправа на миттєве сприймання слів.

Слова на картках-блискавках: Гора, хто, темніє, ярина, половіли, погідне, розіслав, біліє, стелиться, білити.

– Яке слово з прочитаних найменше?

– Які слова-антоніми запам’ятали? А синоніми?

– Що означає слово “ярина”? Яке пояснюється на с. 65?

– Які спільнокореневі слова прочитали? Доберіть ще кілька споріднених слів.

3. Повторне читання оповідання вголос “ланцюжком”.

– Зверніть увагу, які кольори згадує автор, описуючи літній день.

4. Аналіз змісту і вибіркове читання.

– Прочитайте мовчки перше речення. Що автор хотів сказати ним?

– Які куточки природи згадуються у тексті?

– Прочитайте, де протікала річечка.

– Які рослини привернули увагу автора? Прочитайте.

– Назвіть кольори, які передають барви природи. Доведіть словами твору.

– Які звуки почув автор?

5. Робота над образними висловами оповідання (робота в групах).

Група 1. Поясніть вирази “жита вилискували на сонці”, “червоніло море колосків”.

Група 2. Поясніть вирази “кучерявий ліс”, “розкішні килими ярини”.

Група 3. Поясніть вирази “гарячою барвою горить ячмінь”, “розкинулося погідне небо”.

6. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Гра “Розвідники”.

– Знайдіть у тексті порівняння. Що автор хотів ними підкреслити?

Б) Гра “Хто швидше?”.

Учитель показує картку якогось кольору, діти відшукують і читають речення, у яких він згадується.

7. Самостійна робота учнів.

– Вивчіть напам’ять рядки з оповідання, які вам сподобалися.

8. Виразне декламування уривків, які діти вивчили напам’ять.

9. Порівняльна характеристика творів.

– Порівняйте описи природи “Літній ранок” і “Літній день”. Що є спільного у їхньому змісті? У ставленні авторів до природи? Чим вони відрізняються?

10. Робота в зошиті (с. 29, завд. 3-4).

ІV. Підсумок уроку.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ЛІТО КРАСНЕ НАДВОРІ – ЯК HE ЛЮБИТЬ ТОЙ КРАЙ