ПОКИ НЕ УПРІТИ, ДОТИ НЕ УМІТИ – Людина починається з добра – СВІТ ДИТИНСТВА В ЛІТЕРАТУРІ

Матеріал уроку. Василь Сухомлинський “Не загубив, а знайшов”.

Мета. Актуалізувати і розширити знання дітей про життя і творчість видатного українського педагога і письменника В. Сухомлинського; удосконалювати вміння читати в особах; виховувати любов до праці.

Обладнання. Портрет В. Сухомлинського, книги з його творами.

Хід уроку

І. Актуалізація знань учнів про В. Сухомлинського.

1. Бесіда.

– Що ви знаєте про життя і творчість В. Сухомлинського?

– Ким працював В. Сухомлинський? У якій школі був директором?

– Який його творчий доробок?

2. Розгадування кросворда.

– Пригадайте назви творів В. Сухомлинського, які ми читали, і впишіть їхні назви у кросворд.

1. “Горбатенька…” (Дівчинка).

2. “Кінь…” (Утік).

3. “… посміхається” (Тетянка).

4. “Покинуте…” (Кошеня).

5. “… квітка” (Сергійкова).

– Прочитайте слово по вертикалі і дізнаєтесь, кому присвятив усе своє життя і творчість Василь Сухомлинський. (Дітям.)

II. Опрацювання твору В. Сухомлинського “Не загубив, а знайшов”.

1. Підготовка до вивчення нового матеріалу. Словникова робота.

А) Читання “пірамідок” слів.

Син

Каже

Іди

Легко

Вчинив

Лопата

Вернувся

Відміряй

Останню

Неспокійно

Трудитися

Наприкінці

Перевернути

Найдорожча

Дванадцять

– Доберіть синоніми до слів “неспокійно”, “трудитися”.

– Як ви розумієте слово “вчинив”,

Б) Тлумачення малозрозумілих слів.

– Виберіть пояснення до кожного слова і поставте у кружечках відповідні цифри.

Попервах –

О

Знайти спосіб виконання якоїсь дії

Руку набив –

О

Матеріальні втрати.

Приловчився –

О

Спочатку.

Збиток –

О

Навчився.

2. Читання оповідання комбінованим способом.

А) Читання вчителем (до слів “…за таку шкоду?”).

– Хто персонажі твору?

– Що доручив батько сину?

– Подумайте, що батько сказав сину за шкоду, яку він зробив.

Б) Читання оповідання учнями до кінця (мовчки).

– Прочитайте закінчення твору і перевірте, чиє передбачення було найточніше.

3. Читання оповідання вголос.

– Читаючи, поміркуйте, з якою метою батько дав сину таке нелегке завдання.

4. Аналіз змісту з елементами вибіркового читання.

– Скільки років було синові?

– Прочитайте, що доручив батько сину.

– Чи легко йому було копати ділянку? Доведіть словами твору.

– Чому на душі у сина було неспокійно?

– Чому батько не сварив сина?

– У яких реченнях висловлено головну думку оповідання? Прочитайте їх.

– Поясніть, як ви розумієте ці слова.

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Вправа на швидке орієнтування у тексті.

– Прочитайте речення, у яких вжиті слова зі словникової роботи.

– Прочитайте найдовший і найкоротший абзаци.

– У перших двох абзацах прочитайте усі односкладові слова.

Б) Читання в ролях (робота у парі).

6. Творчі завдання на основі прочитаного (диференційовані).

Група 1.

Група 2.

Виберіть із оповідання Василя Сухомлинського слова, які можуть бути заголовком твору.

Як по-іншому можна назвати оповідання? Доберіть свої заголовки.

Відповіді дітей.

– Підготуйте переказ оповідання від імені сина.

– Підготуйте переказ від імені батька.

7. Робота в зошитах (с. 55-56, завд. 1-5).

III. Підсумок уроку.

– Що ви зрозуміли з цього оповідання?

– Поміркуйте, чого автор вас навчає.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ПОКИ НЕ УПРІТИ, ДОТИ НЕ УМІТИ – Людина починається з добра – СВІТ ДИТИНСТВА В ЛІТЕРАТУРІ