Номенклатура оксидів

Відповідно до номенклатури ІЮПАК будь бінарна сполука, в якому присутній кисень зі ступенем окислення -2, називають словом “оксид”, потім вказують назву елемента в родовому відмінку.

Якщо для елемента характерна постійна валентність, то більше нічого вказувати не потрібно. Якщо для елемента характерна змінна валентність, то після назви необхідно вказати в дужках його валентність в даному оксиді; валентність вказують римськими цифрами.

Наприклад: WO3 – оксид вольфраму (VI); Li2O – оксид літію.

Якщо ви не знаєте, що таке валентність, і як її визначати, то необхідно вивчити відповідну статтю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Номенклатура оксидів