Валентності та ступені окислення

Валентність – це число хімічних зв’язків, утворених атомом з іншими атомами в молекулі. Це позитивне ціле число. Поняття “валентність” вживають тільки до ко-валентним молекулярним з’єднанням. Для позначення валентності зазвичай використовують римські цифри, які ставлять у формулі над символом хімічного елемента. Ступінь окислення – це умовний заряд атомів хімічного елемента в з’єднанні, обчислений на основі припущення, що всі з’єднання (і іонні, і Коваль-тно-полярні) складаються тільки з іонів. Ступінь окислювання може мати негативне, позитивне чи нульове значення. Вона зазвичай ставиться над символом елемента зверху, наприклад. Фтор завжди має ступінь окислення -1 у всіх з’єднаннях. Сумарна ступінь окислення в з’єднаннях завжди дорівнює нулю. Валентність і ступінь окислення часто чисельно збігаються, але валентність не має знака заряду, а ступінь окислення – має.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Валентності та ступені окислення