МІФИ ТРОЯНСЬКОГО ЦИКЛУ: “ТРОЯ”, “ПАРІС ВИКРАДАЄ ЄЛЕНУ”, “ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ”. КЛЮЧОВІ ОБРАЗИ ЦИКЛУ – СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Мета: поглибити знання учнів про міфи, ознайомити з троянським циклом міфів, проаналізувати тексти міфів “Паріс викрадає Єлену”, “Троя”, “Падіння Трої (троянський кінь)”, охарактеризувати образи Паріса та Єлени; розвивати навички аналізу художнього твору, переказу твору, загальнокультурну ерудицію; виховувати зацікавленість мистецтвом слова, культурою Давньої Греції.

Обладнання: хрестоматія, тлумачні словники, картки з відповідями до літературного диктанту (одна на парту), репродукції картин “Суд Паріса” Лукаса Кранаха Старшого, “Викрадання Єлени” Франческо Пріматіччо, “Викрадання Єлени Парісом” Олексія Єгорова, “Хід троянського коня в Трою” Джованні Доменіко Тьєполо, малюнка на грецькій вазі “Ахілл із тілом Гектора”, фотографії скульптури “Лаокоон і його сини” Агесандра Родоського й Полідора, троянського коня – декорації до фільму “Троя” (2004, США), встановленої в турецькому місті Чанаккале, макета реконструкції троянської фортеці.

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

– Бесіда

1. Що називають античністю?

2. Імена яких античних авторів вам відомі?

3. Які особливості має антична література? Як вона пов’‎язана з міфами?

4. Пригадайте з курсу 6 класу, що таке міф.

5. Які міфи ви читали у 6 класі?

6. Назвіть найвідоміших героїв міфів.

7. Про які події оповідають міфи?

8. Чому виникли міфи?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive. ranok. com. uа) Учні заповнюють таблицю “Давньогрецькі міфи”.

ДАВНЬОГРЕЦЬКІ МІФИ

Визначення поняття “міф”

Джерела інформації про грецькі міфи

Цикли грецьких міфів

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Поняття про міф.

2. Джерела інформації про давньогрецьку міфологію.

3. Цикли міфів.

4. Троянський цикл міфів: сюжети, образи.

5. Археологічні розкопки Трої.

6. Сюжети та образи міфів про Трою у світовій літературі.

Учитель перевіряє таблиці 3-4 учнів.

– Виразне читання художнього твору

Учень виразно читає міф “Троя”.

– Бесіда

1. Які слова з тексту міфу вам невідомі? Виконайте словникову роботу: знайдіть у тлумачному словнику і запишіть значення невідомих вам слів.

2. Що міф розповідає про виникнення Трої? Де вона була розташована?

3. Яку роль у заснуванні міста відіграли боги?

4. Ким був Пріам? Хто належав до його сім’‎ї?

5. Як ви гадаєте, з якою метою в міфі кілька разів повторюється, що Троя була великою й могутньою?

– Переказ художніх текстів

Учні переказують близько до тексту міфи “Паріс викрадає Єлену” та “Падіння Трої (троянський кінь)”.

– Бесіда

1. Хто така Єлена?

2. Які перестороги Паріс отримав на шляху до Спарти? Чому, на вашу думку, він не звернув на них уваги?

3. Які моральні закони порушив Паріс, викравши Єлену та скарби Менелая?

4. Яким ви уявляєте Паріса за характером? Чи можна назвати юнака злодієм? Аргументуйте свою відповідь.

5. Чому Єлена не чинила опір Парісові?

6. Звернімося до міфу про падіння Трої. Хто подав грекам ідею збудувати коня? Кому довірили спорудження пастки?

7. Що відчули троянці, коли побачили, як греки залишають табір?

8. Як міф пояснює, чому троянці не послухали Лаокоона та не зуміли побачити очевидного – що це пастка?

9. Яку роль в історії з конем відіграв воїн Сінон?

10. Кому вдалося врятуватися під час знищення греками населення Трої?

11. Що, на вашу думку, зрештою згубило троянців?

12. Які якості продемонстрували греки, вигадавши спосіб захоплення Трої?

– Робота з обладнанням

1. Подивіться на репродукції картин та на фотографії скульптур, створених за сюжетами троянських міфів. Який витвір мистецтва вам сподобався? Опишіть власні враження від нього.

2. Як ви вважаєте, чому троянський цикл міфів приваблював митців упродовж століть?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Літературний диктант

Учитель диктує завдання за змістом міфів троянського циклу, учні записують відповіді в зошити. Після закінчення диктанту учні здійснюють взаємну перевірку в парах, звіряючись із відповідями на картці.

1. Два цикли міфів про героїв поряд із троянським. (Фіванський цикл, цикл міфів про аргонавтів.)

2. Богиня, якій віддали яблуко розбрату. (Афродіта.)

3. Держава, правителем якої був Менелай. (Спарта.)

4. Ім’‎я жінки, що віщувала загибель Трої в разі викрадення Єлени Парісом. (Кассандра.)

5. Тварина, яка відіграла важливу роль у заснуванні Трої. (Корова.)

6. Інша назва Трої. (Іліон.)

7. Цар Трої, батько Паріса. (Пріам.)

8. Герой, який вигадав хитрість із троянським конем. (Одіссей.)

9. Бог, якому служив жрець Лаокоон. (Аполлон.)

10. Убивці Лаокоона. (Змії.)

11. Полонений, який подав ахейцям знак, що можна виходити з троянського коня. (Сінон.)

12. Переносне значення вислову “троянський кінь”. (Хитрощі, обманні дії.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати за хрестоматією пісню двадцять другу про двобій Ахілла і Гектора з поеми Гомера “Іліада”.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про Гомера.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

МІФИ ТРОЯНСЬКОГО ЦИКЛУ: “ТРОЯ”, “ПАРІС ВИКРАДАЄ ЄЛЕНУ”, “ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ”. КЛЮЧОВІ ОБРАЗИ ЦИКЛУ – СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ