БІБЛІЯ: СТРУКТУРА, СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ, КЛЮЧОВА ІДЕЯ КНИГИ – СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Мета: розповісти учням про структуру Біблії, її зв’язок із історією і міфологією народів Близького Сходу, ключову ідею книги, її символічний зміст; розвивати навички конспектування лекції, роботи в групі, уміння самостійно готувати повідомлення, користуючись різними джерелами інформації; виховувати інтерес до історії культури та літератури, повагу до культурних цінностей.

Обладнання: запис епіграфа до уроку на дошці, видання Біблії різними мовами, фотоматеріали для супроводу повідомлення учнів (гугл-мапа Ізраїлю з позначеним місцем у Кумрані, де було знайдено давні сувої; Кумранські сувої; ікона першовчителів слов’ян та перекладачів Біблії Кирила і Мефодія; портрети П. Куліша та І. Огієнка тощо).

Перебіг уроку

Я думаю, що ми ніколи не дамо народові нічого кращого від Писання… У ньому знаходимо все людське життя. Біблія всесвітня… Ось єдина книга у світі: у ній є все.

О. С. Пушкін, російський поет, класик літератури

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

– Перевірка домашнього завдання

Представники груп виступають із повідомленнями про богів Вед. (Текст повідомлень див. на сайті interactive. ranok. com. uа)

– Бесіда

1. Що вам відомо про Біблію?

2. Імена яких біблійних героїв ви знаєте? Що про них розповідає Біблія?

3. Яка з відомих вам біблійних оповідей, притч вразила вас? Над чим змусила замислитися?

4. Яку роль відіграє Біблія в житті християн та християнської церкви?

5. Що вам відомо про те, яким у Біблії постає Бог? Чи схожий Він на богів Вед? Обгрунтуйте свою відповідь.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive. ranok. com. ua)

Учні заносять відомості про Біблію в таблицю “Структура Біблії”.

СТРУКТУРА БІБЛІЇ

Біблія

(час створення__________________________________________ )

Старий Заповіт

Новий Заповіт

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Історія створення Біблії. Відображення у священній книзі історичних подій та уявлень давніх народів Близького Сходу,

2. Структура Старого Заповіту.

3. Структура Нового Заповіту.

4. Тематичні розділи Біблії.

5. Символічний зміст і ідея Біблії.

6. Відображення біблійних сюжетів та героїв у культурі. Крилаті вирази біблійного походження.

– Прийом “Що? Скільки? Як?” (робота в групах)

Учні здійснюють самоперевірку засвоєння матеріалу про Біблію за допомогою прийому “Що? Скільки? Як?”. Перша група учнів придумує три питання за змістом лекції, що починаються словом що друга група – словом скільки; третя – словом як (який, яка). Після виконання завдання групи ставлять одна одній питання та відповідають на них, користуючись конспектами.

– Повідомлення учнів

(Текст повідомлення “Цікаві факти про Біблію” див. на сайті interactive. ranok. com. ua)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Підсумкова бесіда

1. Що нового ви довідалися на уроці про Біблію?

2. Який факт про Біблію вас зацікавив? Чому?

3. Як ви гадаєте, у чому цінність Біблії як пам’‎ятки культури?

– Робота з епіграфом

1. Прочитайте епіграф до уроку. Чому, на вашу думку, Олександр Пушкін назвав Біблію всесвітньою, хоча книга вважається священною тільки у двох релігіях?

2. Як ви розумієте слова поета про Писання: “у ньому знаходимо все людське життя”?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати в хрестоматії уривки зі Старого Заповіту “Створення світу”, “Каїн і Авель”, “Десять заповідей”. Виконати письмову словникову роботу з уривками: виписати незнайомі слова, знайти в тлумачному словнику їхні значення та записати їх.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

БІБЛІЯ: СТРУКТУРА, СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ, КЛЮЧОВА ІДЕЯ КНИГИ – СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ