ІЩЕ ГОРЯТЬ В ДУШІ БАЖАННЯ – ФЕДІР ТЮТЧЕВ – ПОЕЗІЯ ЧИСТОГО МИСТЕЦТВА – РОСІЯ – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст. – посібник-хрестоматія

“ІЩЕ ГОРЯТЬ В ДУШІ БАЖАННЯ…”

Іще горять в душі бажання,

Ще манить зір краса твоя,

Крізь любі спогади туманні

Іще ловлю твій образ я.

Твій образ милий та прекрасний

Всякденно видиться мені,

І недосяжний, і незгасний,

Немов зоря в височині.

(Переклад Максима Рильського)

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою. 1. Поясніть своє розуміння слів Ф. Тютчева: “Думка висловлена – тлін”. Про які особливості мислення і мовлення йдеться? 2. Обговоріть проблему “висловленої” та “невисловленої” думки у мистецтві. Спілкування іноземними мовами. 3. Поміркуйте, чому поет назвав твір латинським словом – “Silentium”. 4. Прочитайте твори Ф. Тютчева у перекладах іноземними мовами. Спробуйте самостійно перекласти вірші мовою, яку вивчаєте. Математична компетентність. 5. Дайте визначення: “”Чисте мистецтво” – це…”. Доведіть, що поезія Ф. Тютчева належить до “чистого мистецтва”. Компетентності в природничих науках і технологіях. 6. За допомогою Інтернету знайдіть інформацію про життя та професійну діяльність Ф. Тютчева. Які мотиви творчості мають автобіографічний характер? 7. Охарактеризуйте авторське ставлення до природи у вірші “Весняна гроза”. Інформаційно-цифрова компетентність. 8. Створіть презентацію одного вірша Ф. Тютчева, використовуючи живопис художників ХІХ ст. Уміння вчитися. 9. Знайдіть у бібліотеці чи Інтернеті інформацію про українських поетів “чистого мистецтва”. Ініціативність і підприємливість. 10. Оцініть значення поезії “чистого мистецтва” з погляду суспільних проблем. 11. Обговоріть проблему: “Вічний вибір поета: ”стилет чи стилос”?”. Обізнаність та самовираження у сфері культури. 12. Доберіть музику (класичну або сучасну) до віршів Ф. Тютчева. Аргументуйте свій вибір. Екологічна грамотність і здорове життя. 13. Як поєднуються життя природи і людини у поезії Ф. Тютчева?

Предметні компетентності

Знання. 14. Знайдіть зорові та слухові образи у вірші Ф. Тютчева “Весняна гроза”. 15. Поясніть, яку функцію виконують міфологічні образи в поезії Ф. Тютчева. 16. Визначте роль порівнянь у віршах поета. Діяльність. 17. Назвіть провідні мотиви лірики Ф. Тютчева. Наведіть цитати. 18. Створіть (усно) портрет ліричного героя. Цінності. 19. Які духовні цінності утверджуються у філософській ліриці поета? 20. Поміркуйте, яке місце посідає поезія у вашому житті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ІЩЕ ГОРЯТЬ В ДУШІ БАЖАННЯ – ФЕДІР ТЮТЧЕВ – ПОЕЗІЯ ЧИСТОГО МИСТЕЦТВА – РОСІЯ – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст. – посібник-хрестоматія